Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tilrettelegging for store og små

Før et kystfort kan åpnes for store og små er det nødvendig med sikring, for å unngå skader på både mennesker og dyr. Sikringen av Rakke kystfort utenfor Larvik i Vestfold har vært omfattende, både på land og i vann. På Rakke fort er istykkersprengte bunkere er ivaretatt, dype løpegraver er fylt igjen, og blindgjengere, piggtrådsperringer og rustent skrot er fjernet.

Har ryddet opp
I nesten 70 år har området med åpne svaberg og flott havutsikt vært på utlån. Først til tyskerne, deretter til nasjonalt forsvar. Før området kunne leveres tilbake til vestfoldingene måtte området ryddes.

Image "1183987947.71.jpg" without description
Kommandoplassen før (til venstre) og etter
Foto: Pål Henriksen og Magne Bolstad

 

Skifte Eiendom har revet to bygninger, noen bunkere og flere ammolagre. Åpningen på de bunkerne som blir stående er støpt igjen. Håndgranatbanen er ryddet, og sprengelementer i vannet er fjernet. Gjerdet er revet, og deler av området er dekket med jord og sådd til.

Ikke lenger adgang forbudt
Klippingen av skilt med adgang forbudt, militært område markerer at området igjen er åpnet for allmennheten. Grunneier har fått tilbake 170 dekar leid grunn, og 80 dekar eid grunn er solgt til Direktoratet for naturforvaltning.

Image "1184054585.75.jpg" without description
Løpegrav før (til venstre) og etter
Foto: Forsvarsbygg


Kulturminner Å sikre friluftsinteressene er en sak, å ivareta kulturminner er en annen. I forkant av sikringsarbeidet ble nødvendige tillatelser innhentet fra Riksantikvar og Larvik kommune. Rakke fort ble vurdert som for ødelagt til å skulle bevares for ettertiden i sin helhet. Tiltross for omfattende riving og sikring finner du fortsatt spor etter tyskerne og Forsvarets aktivitet i landskapet.

Kommandodunkeren, og fire gamle kanonstillinger står igjen
Løpegravene mellom skytestillingene og bunkerne er fylt med stein, og fungerer nå som gangstier.

Litt historie
Rakke kystfort ble anlagt av tyskerne under 2. verdenskrig som en del av et system av militære støttepunkter i Vestfold. Eiendommen er senere brukt av Forsvaret til øvingsområde for Luftforsvaret.

Image "1184055075.26.jpg" without description
Kommandoplassen før og etter
Foto: Magne Bolstad og Pål HenriksenImage "1183987378.86.jpg" without description
Fortifikasjon før (til venstre) og etter
Foto: Forsvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.