Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

2,3 mrd. kroner tilført Forsvaret

Siden etableringen av Skifte Eiendom i 2001 har avhending av militær eiendom tilført i forsvarsbudsjettene om lag netto 2,3 milliarder kroner. Trenden de siste årene viser imidlertid en betydelig nedgang i tilføringen av eiendom fra forsvarssektoren, hvilket sammen med at porteføljen per dato inneholder en rekke kostnadskrevende miljøprosjekt, peker mot lavere nettoresultat kommende år.

Totalt ble det avhendet 285 000 kvadratmeter bygningsmasse i 2007. Siden etableringen av Skifte Eiendom er det avhendet om lag 1 995 000 kvadratmeter bygningsmasse.

Moderniseringen av Forsvaret betyr redusert behov for eiendom, bygg og anlegg (EBA). Skifte Eiendom er det forretningsområdet i Forsvarsbygg som er ansvarlig for å avhende EBA Forsvaret ikke lenger har behov for. Dette skjer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen frem til nye eiere overtar. Dette frigjør budet kapital som føres tilbake til Forsvaret, samtidig som det reduserer Forsvarets løpende bygg- og anleggsutgifter.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.