Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bømoen/Skjerve skytebane

Vi har fjernet ca 8041 tonn forurenset masse, noe som tilsvarer ca 268 lastebillass. Miljøsaneringen var en del av forberedelsene til landskytterstevne 2012.

Bømoen leir, etablert i 1907 inkluderer bebyggelse, veier og opparbeidet arealer totalt ca 3,4 km2. Skyteaktiviteten på Bømoen har funnet sted på to områder: felt A og felt B. Det ble i 2010 igangsatt sanering av felt B – Skjerve skytebane. Miljøsanering omfattet ikke felt A dvs banene i leirområdet på Bømoen.

Miljøtekniske undersøkelser

Før arbeidet ble igangsatt gjennomførte NGI en miljøteknisk undersøkelse av Skjerve skytebane i november 2008. Undersøkelsen viste at grunnen på området er forurenset. Forurensingen stammer fra håndvåpenammunisjon som inneholder blant annet bly, kobber og sink.

Fremtidig bruk
Kommunen ønsker å legge til rette for sivil skyteaktivitet for området og er i ferd med å ferdigstille en reguleringsplan for hele felt B. Nedre område vil også i fremtiden benyttes av lokale skytterklubber, men det gjøres omfattende terrenginngrep for å kunne benytte banene under landsskyttestevnet i 2012. Øvre området planlegges tatt i bruk til konkurranseformål.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.