Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Foreleser for bransjen

Forsvarsbygg er Norges største eiendomsaktør, og Skifte Eiendom er størst på avhending av offentlig eiendom. Vi har alltid mye å lære av andre i bransjen, men bransjen har også mye å lære om oss, blant annet om samfunnsansvar.

Skifte Eiendom har i løpet av siste måned forelest på to fagkonferanser om veien fra offentlig til sivil bruk av eiendommer.

7. - 8. januar var det kursdager på NTNU i Trondheim med temaet "kompetanse for bedre eiendomsforvaltning". 4. februar holdt Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening, som er den største foreningen i Akademikerne) en konferanse i Oslo med temaet "avhending av offentlige eiendommer". Ved begge anledninger foredro Skifte Eiendom ved direktør Roger Jenssen om "utvikling av eiendommer fra offentlig til privat". Hovedinnholdet gikk på balansegangen mellom samfunnsansvaret vårt og de kommersielle kravene vi har.

Skifte Eiendom har en unik erfaring på dette feltet, uttrykker Jenssen.

Erfaringen er at det i bransjen er stor interesse for vårt virkefelt og arbeidsmetoder.

- Min oppfatning er at Skifte Eiendom blir sett på som en bransjeleder innenfor avhending av offentlig eiendom, sier SE-ansatt, konferansedeltaker og Teknamedlem Geir Midtun.

- Vi deltar gjerne på slike arenaer fordi det gir oss en anledning til å gjøre kjent de resultatene vi skaper både for forsvarssektoren og i det bredere samfunnsperspektivet, sier Jenssen.

Image "1112961867.36.jpg" without description
Roger Jenssen, direktør Skifte Eiendom
Foto: Ove Helset

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.