Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Friområde i Mikkjelsbakken

I henhold til reguleringsplan for den amerikanske ambassaden på Huseby skal 8 dekar i Mikkjelsbakken omreguleres til friområde

Bakgrunn:

USAs ambassade inngikk en avtale med Skifte Eiendom å kjøpe eiendom på Huseby i 2004. Avtalen forutsatte at tomten ble omregulert til ambassadeformål. Kjøpesummen var på 80 millioner kroner. I desember 2008 ble det inngått en tilleggsavtale til denne, som blant annet innebar en nærmere avklaring av ansvar og kostnad for å gjennomføre kommunens krav til tiltak for å kompensere for bortfall av frimoråder (de såkalte rekkefølgebestemmelsene).

Foto: Skifte Eiendom

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.