Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøsanering av tidligere forsvarseiendommer

Kostnader til nødvendig riving, sikring og miljøsanering utgjorde 38 prosent av Skifte Eiendoms omsetning i 2009. Sikring og miljøsanering er ofte nødvendig for å legge til rette for en trygg etterbruk av eiendommer. Riving foretas når bygg av ulike grunner ikke er mulig eller hensiktsmessig å selge.
Image "1232354209.06.jpg" without description
Foto: Skifte Eiendom

- Sikring og miljøsanering er viktig for å muliggjøre en trygg sivil etterbruk. Eksempelvis er over 20 000 mål, fordelt på om lag 70 eiendommer over hele landet, blitt ryddet, sikret og gjort tilgjengelige som friluftseiendommer, sier direktør Roger Jenssen i Skifte Eiendom.

Det mest kostnadsintensive miljøprosjektet i 2009 var mudringen av Torsvika og Marvika i Kristiansand. Her er det fjernet overkant av 15 000 m3 forurenset sediment fra havbunnen. Massen er deponert i Kongsgårdsbukta strandkantdeponi. Hoveddelen av mudrejobben ble ferdigstilt i 2009, men noe arbeid gjenstår i 2010. Kostnadsrammen for dette prosjektet ligger på 27 millioner kroner.

Image "1251287548.32.jpg" without description
Foto: Skifte Eiendom/Thomas Getz

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.