Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Aktivitetsområde Huseby

Forsvarsbygg Skifte Eiendom har startet arbeidet med å etablere et nytt aktivitets- og friluftsområde på Huseby. Tiltaket er en konsekvens av rekkefølgekravene som ble vedtatt i forbindelse med flytting av den amerikanske ambassaden.

I kommunens reguleringsvedtak fortsettes det at et område på 23 dekar øst for gardeleiren tilrettelegges for sambruk mellom Gardens behov og friluftsinteresser. I samråd med HM Kongens Garde har Skifte Eiendom valgt å innlemme ytterligere 2 dekar i det nye aktivitetsområdet, slik at det totalt blir på 25 dekar.

- Vi har akkurat startet arbeidet med å opparbeide et område på 25 dekar øst for gardeleiren for friluftsaktiviteter og rekreasjon, opplyser prosjektleder Trond Nordby i Skifte Eiendom.

Plasthallen som står på området i dag vil bli fjernet, og en ny hall skal settes opp inne på det militære området. Massene fra utsprengingen til den nye hallen vil bli grunnlaget for en landskapsvoll langs Sørkedalsveien. I aktivitetsområdet vil det legges til rette for mange forskjellige former for utfoldelse.

- Det skal bli akebakke, grillplass og ballplass. I tillegg skal vi bygge en landskapsscene som gjør det mulig å sette opp og fremføre ulike kulturelle oppsetninger, sier Nordby.

Fjerner giftige svartelistede planter

Området inneholder et eldre deponi som har vært brukt til å kaste ulike former for organisk avfall. Dette har ført til at det vokser en del giftige planter på området.

Det er funnet mye Kjempebjørnekjeks og Parkslirekne. Dette er planter som sprer seg raskt og som kan gi sterkt utslett ved berøring. Parkslirekne er svært vanskelig å utrydde og er regnet som en av de verste ugresstypene i verden. Arten er svartelistet i Norge. Disse er nå i ferd med å bli fjernet.

I tillegg har vi identifisert en betydelig spredning av Kanadagullris, som er en annen problemart i norsk flora. For å få bukt med denne skal det fjernes et lag overflatejord over store deler av området, samtidig som en er nøye med rengjøring av involverte maskiner og utstyr for å unngå spredning.

Bakgrunn

USAs ambassade inngikk en avtale med Skifte Eiendom om å kjøpe eiendom på Huseby i 2004. Avtalen forutsatte at tomten ble omregulert til ambassadeformål. Kjøpesummen var på 80 mill. kroner. I desember 2008 ble det inngått en tilleggsavtale til denne, som blant annet innebar en nærmere avklaring av ansvar og kostnad for å gjennomføre kommunens krav til tiltak for kompensere for bortfall av friområdet (de såkalte rekkefølgebestemmelsene).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trond Nordby

Trond Nordby

Prosjektleder rådgivning og salg

Image "trond-nordby-2.jpg" without description

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.