Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gamle lagerbygg blir energi til 280 husstander

Treverket etter 31 gamle lagerbygg som er revet på Hovemoen leir er blitt til biobrensel. Totalt gir brenselet etter bygningene nok energi til 280 gjennomsnittshustander, i et helt år.

Rivingen av de 31 byggene som tidligere var brukt som lager for FLO, ble ferdigstilt i løpet av november måned.

-Vi har lagt stor vekt på sortering og behandling av de ulike avfallsfraksjonene. Blant annet ble 5000m2 betongflater slipt rene for maling, og slipestøvet levert som farlig avfall. Den rene betongen kunne deretter knuses og benyttes til fyllmasse i et lokalt byggeprosjekt. Bygningene ble demontert slik at det rene treverket kunne kuttes opp til ferdig produkt som biobrensel, forteller prosjektleder Thomas Getz i Forsvarsbygg Skifte Eiendom.

Totalt ble 16500 kvadratmeter bygningsmasse gjort om til 1275 tonn biobrensel. Dette ble solgt direkte til et fjernvarmeanlegg.

Tilfredsstiller Forsvarsbygg sine miljøkrav

Forsvarsbygg har en rekke miljøkrav i sine prosjekter. Blant annet heter det at transportbehovet skal gjøres minst mulig og at sorteringsgraden fra avfall på bygg og anlegg skal være på minimum 60 prosent.

-Her foretok vi en omfattende kartlegging av bygningsavfallet og sorterte ut materiale som inneholdt PCB, asbest og PAH. Til slutt endte vi opp med en sorteringsgrad på 90 prosent, sier Getz.

Transportbehovet ble også redusert med over 50 prosent ved å flise opp treverket til ferdig produkt på stedet.

-Etter at treverket var omgjort til brensel, gikk det bare 85 lastebillass ut av leiren, direkte til biobrenselanlegg. Hadde vi kjørt det treverket ut av leiren uoppkuttet, hadde vi fraktet om lag 163 lastebillass, sier Getz.

Rive- og ryddearbeidene på Hovemoen startet 1.august og ble avsluttet i november.

Leiren ble etablert under krigen og byggene er hovedsakelig oppført i denne perioden

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.