Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Godt år for salg av forsvarseiendom

Skifte Eiendom opplevde et godt finansielt år i 2010. Totalt ble det avhendet 126 000 kvadratmeter bygningsmasse, fordelt på 380 prosjekter. Det ble solgt forsvarseiendommer for 312 millioner kroner.

- Mens vi i 2009 opplevde at vi i gjennomsnitt solgte for under verditakst, har vi i 2010 oppnådd en faktisk salgssum på 110 prosent av verditakst, sier direktør Roger Jenssen i Skifte Eiendom.

I 2008 lå faktisk salgssum på 106 prosent av verditaksten i snitt, mens den i 2009 lå på 89 prosent, trolig som en konsekvens av finanskrisen.

Av de 380 prosjektene var 50 prosent salgsprosjekt og 50 prosent rive-, sikre- eller miljøprosjekt.

Tilbakeføres forsvarsbudsjettet

Netto tilførte Skifte Eiendom forsvarsbudsjettet 124 millioner kroner i 2010. 13 millioner kroner ble brukt til foredlings- og utviklingsarbeid. 114 millioner kroner ble brukt til riving, sikring, og miljøarbeid på tidligere forsvarseiendom.

Mer for fremtiden

Skifte Eiendom har avhendet hele 2,3 millioner kvadratmeter bygningsmasse siden 2001, og det er fortsatt mye å ta av.

- Vi regner med å avhende om lag 130 000 kvadratmeter bygningsmasse i 2011. Totalt har Skifte eiendom en portefølje bestående av cirka 350 000 kvadratmeter, opplyser Jenssen.

Totalt skal Skifte Eiendom avhende omlag 800 000 kvadratmeter i tiden frem til 2015. Dette skal skje gjennom riving, sikring, miljøsanering og salg av eiendommer.

Skifte Eiendom bistår i dag også ved avhending for andre offentlige eiendomsaktører. Blant disse er Helse Sør-Øst og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) der det er inngått rammeavtaler om rådgiving og avhending. I tillegg skal Skifte Eiendom bistå ved avhending for Landbruk – og Matdepartmentet, samt for Riksantikvaren.

Spørsmål rettes til:

Roger Jenssen, Direktør tlf 9709 7531

Ivan Fjeldheim-Pettersen Kommunikasjonssjef tlf 9752 4802

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.