Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hofstad leir ferdig miljøsanert

Arbeidet med å miljøsanere gamle avfallsfyllinger i den tidligere militærleiren på Hofstad er nå avsluttet. Store mengder avfall er gravd opp og sortert, og området ligger ikke tilhinder for den videre utviklingen av næringspark. Sluttbefaring fant sted torsdag 14.april 2011.

- Det er foretatt en omfattende opprydding, og vi har benyttet svært moderne teknologiske løsninger for å fjerne massene på en forsvarlig måte. Prosjektkostnadene har vært på om lag 20 millioner kroner og vi stilte strenge krav til sikkerheten under arbeidet, sier prosjektleder Odd Erik Martinsen i Forsvarsbygg Skifte Eiendom.

Han understreker også det gode samarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarsbygg og Melhus næringsareal.

Tre fyllinger renset

Arbeidet med å miljøsanere fyllingene på området startet i november i fjor og store mengder ammunisjonsrelatert avfall er sortert ut. I fylling 1 er 200 kubikk masse fjernet og levert til godkjent deponi. I fylling 2 var det kun armeringsjern som ble fjernet. Fylling 3 ble også sjaktet systematisk og funnet ren for avfall og forurensing.

Ulykke i 1948

I tillegg til arbeidet med disse fyllingene, ble det foretatt omfattende gjennomgraving og sortering av masser rundt tomt for ammunisjonsbunker som eksploderte i en ulykke i 1948.

- Her ble det funnet 157 skarpe granater for bombekaster som nå er destruert av Forsvaret, sier Martinsen, som understreker at det var liten fare knyttet til granatene.

Han påpeker imidlertid at det ikke kan utelukkes at det i fremtiden kan bli gjort granatfunn etter eksplosjonen i 1948. Slike funn skal straks meldes til politiet, som igjen varsler Forsvaret.

Bakgrunn

 Hofstad leir ble etablert i 1942-43 og har blitt benyttet til militær aktivitet, samt lagring og vedlikehold av ammunisjon. Den militære driften opphørte midt på 2000-tallet, og Skifte Eiendom solgte leiren til Melhus kommune i 2008. Området er nå regulert til næringsformål.

Kontaktperson:

Svein Solli

Totalprosjektleder

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.