Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Huseby

På vegne av Forsvarsbygg Skifte Eiendom varsles oppstart av detaljregulering for gangbro

Det er i reguleringsplan for ambassadetomt i Morgedalsvegen stilt krav om opparbeidelse av gangbro over Sørkedalsveien fra friområde i Husebyskogen til Husebygrenda og Persbråten. Ulike løsninger kan være aktuelle.

Synspunkter til planarbeidet bes sendt innen 5. april 2011 til:

Arne Sunde, Spor Arkitekter AS, Pb 5173 Majorstuen, 0302 OSLO, eller arne@spor.no

Kontaktperson:

Trond Nordby

Prosjektleder rådgivning og salg

Image "trond-nordby-2.jpg" without description

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.