Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Jørstadmoen/Hovemoen

Forsvarsbygg har startet arbeidet med å rive gamle bygninger på Hovemoen og Jørstadmoen. Totalt skal 16 000 kvadratmeter bygningsmasse rives og fjernes.

- Før vi startet med rive- og ryddearbeidet foretok vi en omfattende miljøkartlegging av området. Denne viser at det er benyttet maling med innhold av miljøgifter som blant annet PCB, forklarer prosjektleder Thomas Getz i Forsvarsbygg. 

Fordi Hovemoen ligger i restriksjonsområdet for drikkevannskilden til Lillehammer er det ekstra viktig å utvise varsomhet i forhold til rivingen.

- En betydelig del av arbeidet består derfor av sanering av overflater før den rene betongen kan knuses og brukes som fyllstoff i kjelleren i det store lageret/vedlikeholdsbygget, sier Getz.

Rivingen skal i hovedsak gjennomføres maskinelt og avfallet sorteres direkte i containere. Mer enn 80 prosent av avfallet går til gjenvinning/gjenbruk.

Gjenbruk til vintervarme

De fleste av byggene er oppført under krigen og inneholder store mengder ubehandlet treverk.

- Vi kverner alt rent trevirke til flis på stedet og dette leveres direkte til biobrensel. Normalt frakter vi dette rivingsmateriale til tredjepart for foredling. På den måten oppnår vi både en økonomisk og en miljømessig gevinst, sier Getz.

En av partene som mottar rivingsmateriale er Solør Bioenergi AS som drifter fjernvarmeanlegget i Rena Leir. Siste bruk av Hovemoen kan dermed bli vintervarme på Rena.

 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.