Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Klungset

Skifte Eiendom har startet arbeidet med utbedring og sikringstiltak av gamle Klungset leir. Området skal ryddes og sikres før det legges ut for salg i løpet av 2011.

- Vi har startet prosessen med å foreta sikring og utbedring av inventar på eiendommen. Arbeidet er planlagt avsluttet i slutten av september 2011, opplyser prosjektleder Helge Sommerseth i Skifte Eiendom.

Arbeidet med å sikre den tidligere militærleiren like nord for Fauske sentrum har en budsjettramme på 5,5 millioner kroner.

Vernet

Deler av eiendomsmassen i leiren er fredet av Riksantikvaren og i 2010 ble det utført en tilstandsanalyse av bygningsmassen  i leiren. Skifte Eiendom er ansvarlig for å sikre og utbedre deler av bygningsmassen for å unngå at bygninger og verneverdier går tapt

- Klungset lasarett er fredet og de øvrige bygningene er midlertidig fredet. Arbeidet vi skal utføre vil bestå av utbedring av fundament og konstruksjon, utbedring av fasadeplater, beslag på tak og vindskier, samt utbedring av vinduer og lemmer, forteller Sommerseth.

Klungset lasarett og andre deler av leiren utgjør en viktig del av krigshistorien.

Legges ut for salg

- Når vi har avsluttet sikringsarbeidet, vil vi legge Klungset leir ut på utvidet offentlig avklaring. Det betyr at Fauske kommune, Nordland fylkeskommune og statlige organer kan melde sin interesse og at disse har forkjøpsrett til eiendommen. Dersom ingen av disse viser interesse, vil kommune og fylkeskommune få tilbud før den eventuelt legges ut for salg i det åpne markedet, sier Sommerseth.

Beregnet markedsverdi på tomten er på to millioner kroner.

Klungset leir ligger 1,5 km nord for Fauske sentrum i Nordland og ble etablert i 1942. Leiren ble blant annet brukt av tyskerne under arbeidet med å bygge ut Nordlandsbanen.

Hele eiendommen er på nærmere 30 000 kvadratmeter og omfatter totalt syv bygninger. I tillegg kommer et gammelt kjelleranlegg.

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.