Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprydding og salg på Brettingen

Forsvarsbygg Skifte Eiendom er godt i gang med avhendingen av den tidligere militærleiren på Brettingen i Rissa kommune. Området er nå delt inn i fire ulike parseller, hvorav én er regulert til fritidsbebyggelse og annet kombinert formål.

- Vi har delt det tidligere militære området inn i fire parseller. Tre av dem er regulert til friluftsområde, mens det siste er regulert for fritidsbebyggelse og annet kombinert formål, sier prosjektleder Frode Karlsen i Skifte Eiendom.

Det er avklart at Direktoratet for Naturforvaltning (DN) skal erverve eiendommen med strandsone. Det er ikke avklart om statlige etater, fylke eller kommunen skal benytte seg av forkjøpsretten til de tre gjenværende eiendommene.

- Skifte Eiendom har en god dialog med Rissa kommune om salgsprosessen. Dersom ikke kommunen eller noen andre offentlige institusjoner benytter seg av forkjøpsretten innen 19. august, vil området bli lagt ut i det åpne markedet og solgt gjennom megler, opplyser Karlsen.

Taksten på parsellen som er regulert til fritidsbebyggelse og annet kombinert formål er på 4,4 millioner kroner.

Rydder opp

Skifte Eiendom skal i løpet av 2011 gjennomføre et sikringsprosjekt av stillinger, bunkere og fjellanlegg på eiendommen. De to kanonene på eiendommen skal sikres.

- Deler av området har status som militærhistorisk landskap. Dette gjør at vi må ha forankring hos Nasjonale Festningsverk (NVF) når vi fatter vedtak for hvordan området skal sikres og ryddes, sier Karlsen.

I samarbeid med NFV er det utarbeidet en rapport med tiltak som ivaretar hensynet til militærhistorisk landskap. Det er gjennomført anbudskonkurranse og entreprenør er valgt for gjennomføring av tiltak.

Bakgrunn

Brettingen fort ble påbegynt i 1897, sammen med Hysnes fort og Hambåra fort som er en del av Agdenes festninger. Kanonstillingene ble ferdige i perioden 1897 til 1900, mens det sentrale leirområdet ikke ble reist før 1916. Det første bygget ble satt opp i 1898, og det siste ble oppført så sent som i 1991.

Fortet ble overtatt av tyskerne under okkupasjonen av Norge i 1940 til 1945, og ble i løpet av denne perioden yterligere forsterket. Etter krigen overtok kystartilleriet fortet, og gjorde ytterligere utbygninger. Fortet fortsatte å være en del av kystartilleriet, inntil det ble nedlagt i 1998.

De fire eiendommene er på totalt 1870 mål.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.