Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

God fremgang på Huseby

Arbeidet med å etterleve de såkalte rekkefølgebestemmelsene, som ble vedtatt i forbindelse med Oslo kommunes godkjenning av reguleringsplan for at den amerikanske ambassaden skulle bygges på Huseby, er godt i gang.

Foruten etableringen av en ny lysløype, som Skifte Eiendom ferdigstilte for vel ett år siden, er arbeidet nå godt i gang med å etablere et nytt aktivitets- og friluftsområde like øst for Gardeleiren godt i gang.

-Dette er planlagt ferdig 1.juli i år. I tillegg skal den nye hallen som vi bygger bak leiren være ferdig 1.mai i år, sier prosjektleder og ansvarlig for arbeidet på Huseby, Trond Nordby, i Skifte Eiendom.

Etablering av en ny støyvoll langs Sørkedalsveien er godt i gang allerede og skal ferdigstilles i  begynnelsen av mai.

I tillegg vil Skifte Eiendom, i samarbeid med Oslo kommune, i løpet av februar 2012  fremme forslag til ny reguleringsplan for etablering av gangbru og alternativt trafikkøy over Sørkedalsveien.  

Skifte Eiendom holder på å vurdere ulike løsninger når det gjelder etableringen av en fotballbane og vil gi sitt svar til kommunen innen fristen 15.februar.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.