Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Olavsvern miljørydding

Forsvarsbygg Skifte Eiendom har sluttført oppryddingen av forurenset masse på sjøbunnen i, og like utenfor, tørrdokken ved tidligere Olavsvern marinebase. Miljøsaneringen har funnet sted innenfor et område på omlag 3000 kvadratmeter.

Totalt er det fjernet omlag 110 tonn med sedimenter som oversteg akseptkritereiene for forurensingsgrad. I tillegg har vi fjernet tre tonn skrot og avfall fra sjøbunnen utenfor innløpet til dokken, forklarer prosjektleder Frode Karslen i Skifte Eiendom.

Forurensingen i og utenfor dokken, som kom fra den tidligere forsvarsaktiviteten, var i hovedsak knyttet til for høye verdier av tungmetaller, PCB og TBT.

Sugemudring

De forurensede massene er blitt fjernet ved sugemudring i lukket system og transportert til godkjent deponi.

- Forurensingsmyndigheten har satt strenge krav til løsninger og overvåkning av oppdraget for å sikre minst mulig risiko for spredning av forurensing. Blant annet har inngangen til dokken vært lukket under hele tiltaket innenfjells, sier Karlsen.

Miljøkontrollen er gjennomført av eksterne konsulenter i samarbeid med Forsvarsbygg Futura.

 - Dette har vært en god mulighet for oss til å vise hvordan nyutviklet teknologi for sanering av bunnsedimenter kan gi målbare og gode resultater for miljøet. I tillegg er det en bonus for oss å få gjør en slik jobb innendørs, sier Gisle Espeland som er daglig leder i Sea Bed Services.

- Skifte Eiendom har som mål at dokka og kaiområdet skal være fritt for miljøgifter når arbeidet er ferdigstilt, sier Karlsen.

Det skal nå søkes fylkesmannen om at lokalitet avsluttes.

Forsvarseiendommer ryddet for en halv milliard kroner

Miljøsanering er en sentral del av Skfite Eiendoms samfunnsansvar. Siden 2001 har Skifte Eienom brukt omlag en halv milliard kroner på å rydde, sikre og miljøprosjekter for å sikre en trygg etterbruk av tidligere militær eiendom.

Spørsmål kan rettes til:

Frode Karlsen, prosjektleder, tlf: 9166 5126

Ivan Fjeldheim-Pettersen, Kommunikasjonssjef, tlf: 9752 4802

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.