Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Toppår for salg av forsvarseiendom

Forsvarsbygg Skifte Eiendom solgte forsvarseiendom for 386 millioner kroner i 2011. Ikke siden 2007 har eiendomssalg gitt høyere salgsinntekter for forsvarssektoren.

- Det største enkeltbidraget til inntektene var salget av Møldal tomteområde i Madla bydel i Stavanger. Dette ble solgt for 101 millioner kroner, hele 40 millioner kroner over takst, sier Tod Faye-Schjøll, fungerende direktør i Skifte Eiendom.

135 millioner til Forsvaret

Netto kontantresultat for Skifte Eiendom ble på 135 millioner kroner i 2011. Dette er penger som føres tilbake som inntekter til Forsvarsdepartementet.

158 millioner kroner ble brukt til miljøsanering, riving og sikring av tidligere forsvarseiendommer. Det største kostnadsprosjektet i 2011 var arbeidet med å miljøsanere gamle avfallsfyllinger i den tidligere militærleiren Hofstad leir i Melhus kommune i Trøndelag. Prosjektet kostet om lag 20 millioner kroner.

– Det er foretatt en omfattende opprydding, og vi har benyttet svært moderne teknologiske løsninger for å fjerne massene på en forsvarlig måte, sier Faye-Schjøll.

Avhendet 160 000 kvadratmeter

Skifte Eiendom avhendet 160 000 kvadratmeter eiendomsmasse i løpet av 2011. Det tilsvarende tallet for 2010 var 126 000 kvadratmeter.

Totalt har Skifte Eiendom avhendet 2,5 millioner kvadratmeter bygningsmasse for forsvarssektoren siden 2001.

- 16 500 kvadratmeter bygningsmasse ble gjort om til 1275 tonn biobrensel da Skifte Eiendom rev 31 gamle lagerbygninger i Hovemoen leir. Til sammen gav byggene nok energi å dekke forbruket til 280 husstander i et helt år, sier Faye-Schjøll.

Selger for flere enn Forsvaret

Skifte Eiendom solgte totalt 228 eiendommer i 2011 hvorav 207 for forsvarssektoren, 16 for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og 5 for Helse Sør-Øst ved Vestre Viken helseforetak.

Hovedgeskjeften til Forsvarsbygg Skifte Eiendom er å avhende eiendom på vegne av forsvarssektoren, men vi har i tillegg valgt å stille vår kompetanse til disposisjon for andre offentlige eiendomsbesittere og har opplevd en økende etterspørsel de siste årene, sier Faye-Schjøll.

Les mer om salget av Møldal tomteområde

Les mer om miljøsaneringen av Hofstad leir

Les mer om rivning til biobrensel i Hovemoen leir

Spørsmål rettes til:

 

Tod Faye-Schjøll
Fungerende direktør

tlf 9068 9578

Ivan Fjeldheim-Pettersen
Kommunikasjonssjef

tlf 9752 4802

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.