Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Endring i regel ved forkjøpsrett for ansatte

Prioritetsregelen, som gir forsvarsansatte rett til å tre inn i høyeste bud i budrunder, bortfaller fra og med 13. november 2013.

Regelendringen blir gjort gjeldende for salg av boliger som settes i gang fra og med 13. november 2013.

Det presiseres at regelendringen ikke blir gjort gjeldende for salgsprosesser som er startet opp før 13. november 2013. Med oppstart av salgsprosess menes i denne sammenheng at visning av objektet har vært gjennomført.

For salgsobjekter som er kunngjort, men hvor visning ikke har funnet sted, skal objektet kunngjøres på nytt med de nye betingelsene.

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet forvaltes av Forsvaret.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.