Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gaustabanen og Gaustatoppen tilbys stat og kommune til takst

Taksten på Forsvarets grunnareal på toppen av Gaustatoppen og fjellanlegget med kabelbane er nå fastsatt. Forsvarsbygg Skifte eiendom har i dag sendt ut tilbud til statlige og kommunale instanser om å overta eiendommene til takst. Dermed er den populære turistattraksjonen i Telemark et skritt nærmere å få nye eiere.

-Tilbud om å benytte forkjøpsrett sendes i dag til offentlige aktører for å avdekke om det er interesse for å benytte forkjøpsrett. Det betyr at vi om ca en måneds tid får avklart om det er offentlig interesse for å overta Gaustatoppen og fjellanlegg, sier leder for Salg og Rådgivning Ivan Fjeldheim-Pettersen i Skifte eiendom. Taksten for Forsvarets grunnareal på toppen av Gaustatoppen er satt til 815.000 kroner. For fjellanlegget med kabelbane, inkludert 2 bygninger, er taksten 200.000 kroner. Takstene er utarbeidet av uavhengig takstmann.

Naturområde på toppen trolig fortsatt i statlig eie
- Vi har jobbet aktivt for å få til en løsning der Miljødirektoratet overtar naturområdet på toppen av fjellet, og de har allerede meldt sin interesse for å ivareta offentlig eierskap av dette særegne området. Gjennom denne offentlige avklaringsrunden får vi nå formalisert om naturområdet kan få en annen statlig instans som fremtidig forvalter, sier Fjeldheim-Pettersen. En slik løsning vil bety at naturområdet på toppen av Gaustadtoppen ikke blir solgt, men forvaltningsoverføres til ny statlig eier.

Dialog med kommunen om fjellanlegg og kabelbane
Miljødirektoratet ønsker imidlertid ikke å overta ansvaret for infrastruktur og fjellanlegg.
- Vi har underveis vært i dialog med Tinn kommune og Hjartdal kommune med tanke på etterbruk av infrastruktur og baneanlegg. Fylkeskommunen har også vært involvert i denne dialogen. Nå får Tinn kommune mulighet til å benytte forkjøpsretten og med dette ivareta lokale interesser for anlegget dersom de ønsker det, sier Fjeldheim-Pettersen. Det foreligger et vernevedtak på kabelbanen, og banen er i tillegg under vurdering av Nasjonale Festningsverk og Riksantikvaren om den skal fredes. Ny eier må også tre inn i driftsavtale med Telenor og Statnett. Kabelbanen leies i dag vederlagsfritt av Gaustadbanen AS frem til 2018, hvor Tinn kommune utgjør den største aksjonæren i selskapet.

 Les mer om offentlig avklaring:

Skifte eiendom avhender eiendommer for Forsvaret og har siden etableringen brukt 2,2 milliarder kroner på å miljøsanere, rydde, sikre, rive, selge og tilrettelegge for sivil etterbruk. Totalt har vi frigjort og tilbakeført 2,8 milliarder kroner til Forsvaret.

For mer informasjon, kontakt:

Leder for Salg og Rådgivning Ivan Fjeldheim-Pettersen, tlf. 975 24 802
Kommunikasjonssjef Jeanette Christensen, tlf. 915 42 232 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.