Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny organisasjon i Skifte eiendom

1.mai 2013 er Skifte eiendom organisert på en ny måte som er bedre tilpasset dagens situasjon. Siden etableringen i 2001 har det skjedd en endring i organisasjonens oppgaver både når det gjelder type eiendom som skal avhendes, hva vi gjør med eiendommene og hvilke kunder vi jobber for. Tidligere avhendet vi kun eiendommer som tidligere hadde tilhørt Forsvaret, men i dag er porteføljen sammensatt av flere aktører og vi retter oss i stadig større grad mot eksterne eiendomsaktører.

Den nye organiseringen er tilpasset de nye oppgavene Skifte eiendom står ovenfor og innebærer en rendyrking av de ulike tjenestene vi tilbyr Forsvaret og andre eiendomsforvaltere.

 Fra 1.mai er det, i tillegg til Direktør og Stab, følgende avdelinger:

Miljø:

Her vil vi ha et samlet miljø med spesialkompetanse innenfor riving, sikring og rydding av eiendom/tomter. Det faglige ansvaret for HMS og miljøledelsessystem er også lagt til denne enheten. Skifte eiendoms kontaktpunkt for dialog med viktige interessenter og samarbeidspartnere innen miljøområdet, som for eksempel Futura Miljø, Hjerkinn PRO og forurensningsmyndighetene vil bli lagt her.  Miljøopprydding av tidligere skyte- og øvelsesfelt og avhending av kystfort vil dessuten også ligge under denne avdelingen.

Leder for denne avdelingen er Torbjørn Henriksen

Eiendomsutvikling:

Skifte vil i tiden fremover arbeide med flere langsiktige og krevende prosjekter av stor betydning for forsvarssektoren. Ikke minst gjelder dette avhendingen av Rygge og Bodø flystasjon og andre eiendommer som følge av Luftforsvarets omstilling. I tillegg er en rekke flyplassrelaterte eiendommer aktuelle for avhending. Felles for disse prosjektene er at de krever mye arbeid gjennom delvis kompliserte prosesser før de kan realiseres. Fremdrift vil være både ulik og noe uforutsigbar. En samling av denne type prosjekter gir bedre samlet ressursstyring da prosjektene til enhver tid vil være i ulike faser. Prosjektene har også det til felles at de krever kompetanse innen prosessforståelse, planarbeid og samfunnskunnskap.

Leder for denne avdelingen er Trond Eliassen

Rådgiving og salg

Denne avdelingen skal håndtere alle «as-is» salg og rådgiving når det gjelder hele avhendingsprosessen. Dette gjelder både for Forsvaret og for eksterne kunder.

Leder for denne avdelingen er Ivan Fjeldheim-Pettersen

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.