Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Olavsvernsalget godkjent

Etter en budrunde mellom flere budgivere om tidligere Olavsvern marinebase aksepterte Forsvarsbygg Skifte eiendom et bud med forbehold om Forsvarsdepartementets godkjenning av salget.

Forsvarsdepartementet har nå godkjent salget. Forbeholdet om departementets godkjennelse er en standard del av Forsvarsdepartementets retningslinjer for salg av forsvarseiendommer.

Kjøper er det Tromsø-baserte firmaet Triko AS, som eies av eiendomsinvestoren Gunnar Wilhelmsen.

Tilfreds med salgsprosessen

- Vi er meget tilfreds med salgsprosessen, forteller Frode Karlsen som er prosjektleder i Skifte eiendom og som har ledet salget av Olavsvern. For det første frigis forsvarssektoren for betydelige løpende kostnader til et anlegg som Forsvaret har lagt ned bruken av. For det andre åpner salget anlegget for sivil utvikling av næringsaktivitet og arbeiderplasser i Tromsø-regionen.

Etter budrunden var høyeste bud på 38,1 mill. kroner.

- Siden eiendommen ble lagt ut for salg for om lag et år siden har det vært en bred tilstrømning av interessenter som har ønsket å vurdere sivil utnyttelse av bygningsmassen. Vi sto til slutt igjen med et mindre antall budgivere, og er trygge på at vi har hentet ut dagens markedspotensial for denne særegne eiendommen, til tross for at opprinnelig markedstakst var vurdert høyere, sier Karlsen.

Arktisk næringspark

Med en stor bredde i typer bygg og anlegg har den tidligere marinebasen et stort potensial for sivil utnyttelse. Bak seg har Gunnar Wilhelmsen en gruppering med flere investorer.

- Vi ser for oss at Olavsvern i fremtiden skal favne flere ulike næringsaktiviteter, sier Gunnar Wilhelmsen.

Dette er tidligere Olavsvern marinebase

Tidligere Olavsvern marinebase ligger ved Ramfjordnes, ca 20 km fra Tromsø. Det har vært militær aktivitet på stedet siden andre verdenskrig. På 1960-tallet og framover var det Tromsø Sjøforsvarsavsnitt som var operativ bruker og virksomheten hadde da navnet Ramfjordnes Base. I 1976 ble militær operativ virksomhet samlet under betegnelsen Olavsvern Orlogstasjon og har huset avdelinger som UVB, MTB og senere SHV. I 2003 ble Olavsvern underlagt Haakonsvern orlogstasjon.

Det er en betydelig eiendomsmasse på basen. Totalt er det ca 45 000 m2 fordelt på 20 000 m2 bygg og et fjellanlegg på 25 000 m2. I tillegg kommer kaianleggene.

Stortinget vedtok i 2008 å legge ned Olavsvern base, og basen ble utrangert av Forsvaret i 2009.

Kontaktperson

Frode Karlsen

Prosjektleder eiendomsutvikling

Image "10__frode-karlssen.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.