Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Salg av forsvarseiendommer til offentlige aktører

Staten har fortrinnsrett til forsvarseiendom som skal selges. Dersom ingen statlige aktører ønsker å overta, kan kommunen eller fylkeskommunen kjøpe eiendommen til markedstakst.

Siden 2006 er forsvarseiendom som skal selges blitt tilbudt statlige virksomheter for å se om de ønsker å overta, og deretter til kommuner og fylkeskommuner, før eiendommene eventuelt legges ut for salg i det åpne markedet.

– Det innebærer at vi varsler disse offentlige aktørene i god tid om alle eiendommer som kommer for salg, slik at de gis en adgang til å kjøpe eiendommene til markedstakst før de legges ut i det åpne markedet, sier Marit Jakobsen Leganger, direktør i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Regelverket har endret seg underveis

Endringen i regelverket for salg av offentlig eiendom kom i januar 2006, etter det mye omtalte salget av Bolerne i Vestfold. Det var i etterkant av dette salget politisk enighet om at det var viktig å sikre offentlige aktører som kommuner og fylkeskommuner en adgang til å kjøpe kultur- og friluftseiendommer til markedstakst - for å sikre etterbruk for allmenheten.

– I juni samme år ble regelverket utvidet til å gjelde all forsvarseiendom, også nærings- og boligeiendommer, sier Leganger.

Praksis fra Forsvarsbygg Skifte eiendom i dag er at de hvert år i november/desember sender en samlet oversikt over alle eiendommer som kommer for salg til statlige aktører, kommuner og fylkeskommuner. Hvis noen av disse melder sin interesse kan de gis adgang til å kjøpe eiendommen til markedstakst. Adgangen til å tilby eiendommer direkte til kommuner og fylkeskommuner gjelder kun forsvarseiendommer, ikke statlig eiendom generelt.

10-års klausul sikrer forsvarssektoren verdiøkninger

Direktesalg til kommuner eller fylkeskommuner inneholder en klausul som tinglyses på eiendommen. Denne skal sikre forsvarssektoren en eventuell verdiøkning dersom eiendommen omreguleres, bruksendres eller selges videre til annet formål eller utnytting enn det som er avtalt i løpet av ti år fra salgstidspunktet.

- Tiårsklausulen er en konsekvens av at kommuner kan ha rollen både som kjøper og reguleringsmyndighet for forsvarseiendom, sier Leganger.

Kjøperen er selv pliktig til å varsle Forsvarsbygg Skifte eiendom om at en kompensasjon kan utløses.

Friluftseiendommer

Forsvarsbygg Skifte eiendom samarbeider med Miljødirektoratet og Statskog om å identifisere hvilke friluftseiendommer som bør sikres i fortsatt offentlig eie - dels gjennom salg til Miljødirektoratet, og dels gjennom salg til kommunene og fylkeskommunene.

Frigjøringen av tidligere forsvarseiendommer har bidratt til at friluftsarealet i Norge er utvidet med nærmere 25 millioner kvadratmeter.

-Det tilsvarer rundt 3500 fotballbaner i areal tilgjengeliggjort for folk flest, avslutter Leganger.

Dette setter rammer for salg av tidligere forsvarseiendommer:

  • Avhendingsinstruksen: Instruks om avhending av fast eiendom som tilhører staten og overføring av fast eiendom mellom statsinstitusjoner
  • Retningslinjer fra ESA: Elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.