Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Unyansert bilde av boligsalg i Aftenposten

I dagens Aftenposten hevdes det at 70 prosent av forsvarsboliger som selges går 20 prosent eller mer under markedspris. Takst, som speiler den reelle standarden på en eiendom, er ikke hensyntatt i vurderingene Aftenposten har gjort. Dette mener vi gir saken et unyansert bilde.

- Aftenposten opplyser at de har sammenlignet salgspris på Forsvarets boliger mot Norges Eiendomsmeglerforbunds (NEF) boligprisstatistikk for aktuelt område på aktuelt tidspunkt. Etter vårt skjønn mangler en viktig parameter i sammenligningsgrunnlaget, nemlig takstene på eiendommene. Den reelle standarden på boligene på salgstidspunkt gjenspeiles i takstene, og ikke nødvendigvis i salgsprisen alene, sier Marit Jakobsen Leganger, direktør i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Salg av forsvarsboliger i Oslo siste 5 år

En gjennomgang av 42 boligsalg i det åpne markedet i Oslo de siste fem årene viser at 28 er solgt over takst, til en gjennomsnittlig pris på kr 3,5 millioner kroner og i snitt kr 427 000 over takst. Tilsvarende er 2 boliger solgt til takst, og 12 under takst. I snitt er de som er solgt under takst siste 5 år solgt 4,5 % under takst.

Om lag halvparten av boligene ble solgt i 2012 (26 av 42 totalt siste 5 år). 20 av disse er solgt i snitt kr 330 000 over takst. 2 boliger er solgt til takst, og 3 boliger til 2,9 % under takst.

- Samlet sett er dette et resultat vi er godt fornøyde med. Ser vi på de boligene som er solgt til under takst dreier i underkant av halvparten seg om boliger solgt i 2008/09 hvor finanskrisen spilte inn, sier Leganger.

 Tar opplysningsplikten på alvor - få reklamasjoner på våre salg

- Vi som statlig aktør er spesielt opptatt av å fortelle om eiendommenes faktiske tilstand. Boligene har ikke vært bebodd av eier, men utleid til ulike ansatte i Forvaret. På bakgrunn av det gjør vi grundige undersøkelser av boligens tilstand i form av uavhengige takstmenn for å overholde opplysningsplikten vår overfor en ny kjøper. Og det er ingen hemmelighet at vi selger mye gammel bygningsmasse, noe som legger premisser for taksten som settes, sier Leganger.

Tidligere forsvarsboliger som selges annonseres der det er vanlig å annonsere, i de kanaler som er naturlig, og det brukes lokale profesjonelle eiendomsmeglere til å forestå salgene.

-Ærlighet er et stikkord for oss når vi selger eiendom. Det betyr blant annet at vi ikke styler boligene, og vi bruker ikke et rosemalende språk i annonsene. Det må man gjerne kritisere, men vi mener det er viktig med full åpenhet, sier Leganger, og legger til:

- På bakgrunn av denne åpenheten er det svært få reklamasjoner på våre boligsalg.

Eksempel salg av Pilestredet 47 B

Image "2_stue.jpg" without description

PILESTREDET 47 B I FEBRUAR 2012: Bilde fra Forsvarsbygg Skifte eiendoms prospekt.

Image "stue_etter.jpg" without description

PILESTREDET 47 B I APRIL 2012: Fra prospekt ved resalg.

Fakta

  • Prisantydning: 3,3 millioner
  • Annonsert på finn.no, og to annonser i Aftenposten
  • Solgt for 3.650.000 i februar 2012 etter budrunde med fire interessenter og 13 bud
  • Ble lagt ut for salg i april 2012 for prisantydning kr 4.390.000
  • Solgt for kr 5.050.000

Forsvarsbygg er til for Forsvaret

Vår hovedoppgave er kontinuerlig å redusere, konsentrere og effektivisere Forsvarets arealbruk, slik at Forsvaret kan konsentrere seg om sin hovedoppgave, operativ evne, både på kort og lang sikt. Dette innebærer salg av eiendom, bygging av ny eiendom, drift og vedlikehold av eiendom, kjøp av ny eiendom og frigjøring av tidligere forsvarseiendommer tilbake til samfunnet.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.