Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Velkommen til årets Skifte-seminar

Skifte eiendom ønsker velkommen til årets Skifte-seminar 19.september 2013. Tema er: Hvordan utnyttes verdiene i offentlig eiendom? Seminaret er gratis og holdes i Forsvarsbygg sine lokaler på Grev Wedels plass i Oslo sentrum.

Flere offentlige virksomheter sitter på massive eiendomsporteføljer. Det krever stor innsats å følge opp eiendommene slik at de til enhver tid er optimale med tanke på brukerbehov, tilstand, kapasitet og økonomi. Noen ganger blir løsningen å kvitte seg med eiendom. Vi inviterer til seminar om erfaringer knyttet til utvikling og optimalisering av verdiene i ulike offentlige eiendomsporteføljer. Skifte eiendom har blant annet foretatt en spørreundersøkelse blant offentlige eiendomsforvaltere om temaet.

Tentativt program:

09.30 – 10.00: Hva er de viktigste suksesskriteriene for å realisere størst mulige samfunnsmessige gevinster ved salg av offentlige eiendommer?


Er det offentlige bevisste nok i rollen som eiendomsforvalter? Har man tilstrekkelig fokus på mulighetsrommet for å frigjøre verdier som kan brukes mer effektivt i løsningen av samfunnsoppdraget? Gjennom ti års arbeid med å avhende og sikre samfunnet god etterbruk av forsvarseiendommer, har Skifte eiendom opparbeidet seg unik nasjonal kompetanse på hva som er de viktigste suksesskriteriene.

Innleder: Marit Jacobsen Leganger, direktør i Forsvarsbygg Skifte eiendom

10.00 – 11.00: Verdiøkende utvikling før salg av fast eiendom i staten – muligheter og begrensninger

Innledningen tar utgangspunkt i et konkret case: Persaunet i Trondheim. Med utgangspunkt i en verneverdig millitærleir er det på Persaunet skapt et nytt og mangfoldig bolig- og næringsområde, bestående av gamle verneverdige hus og nye bygg. Persaunet ble omregulert i perioden 2004-2005, delt opp i syv deler og solgt i perioden 2005-2007.

Innleder: Trond Eliassen, seksjonssjef i Forsvarsbygg Skifte eiendom

11.00 – 11.30: Lunsj

11.30 – 12.15: Statens avhendingsinstruks er 16 år – klar for revisjon?

Alle statlige virksomheter er underlagt Statens avhendingsinstruks når eiendom skal avhendes. Fungerer avhendingsinstruksen som et godt verktøy for å sikre verdiene som ligger i offentlige eiendommer? Skifte eiendom har gjennom de 10 siste årene avhendet 2,6 millioner m2 offentlig eiendom i tråd med instruksen. Hvilke erfaringer er gjort?

Innleder: Aniken Bugge, seniorrådgiver i Forsvarsbygg futura

12.15 – 13.15: Finnes et grunnlag for å etablere en sentral offentlig rådgivningsenhet med spesialkompetanse på kjøp og salg av eiendom?

TNS Gallup har gjennomført en undersøkelse for å kartlegge salg/avhending av eiendom i offentlig sektor, organisering, prioriteringer, kompetanse og behov for ekstern bistand.

Innleder: Roar Hind, Avdelingsleder/Associate Director i TNS Gallup

Dersom du ønsker å melde deg på kan du gjøre dette ved å gå inn på linken på høyre side eller sende en epost til post@skifte.no

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.