Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mange opptatt av Oddane forts fremtid

I april 1941 tok tyskerne gården til familien Oddane i Larvik og startet byggingen av et fort. Dagens grunneier, Halvard Oddane, ønsker et samarbeid med Forsvarsbygg om fredning av fortet.

Formålet med vern av byggverk og anlegg på Oddane fort er å bevare et forsvarshistorisk eksempel på ekstysk kystbatteri i Oslofjorden. Fortet er i dag det eneste gjenværende, komplette, bevarte kystfort med installasjoner som spenner fra etableringen i 1941 til nedleggelse i 2001. Det er unikt i internasjonal sammenheng, blant annet fordi det har løpegraver.

I de første årene etter 1945 var fortets navn Nevlunghavn, men det ble endret til Oddane fort i 1954.

Flere aktører
Det er flere aktører som er opptatt av fortets videre skjebne og etterbruk: Larvik kommune, Riksantikvaren, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen og Forsvarsbygg. Etter planen skal vil en endelig løsning kunne foreligge innen 2014.

– Fortet har en privat grunneier som er unikt i denne sammenheng, men det er staten som eier bygningene, forteller prosjektleder Trond Nordby i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Halvard Oddane, som siden 1972 har vært oppsynsmann på fortet, er opptatt av at det blir fredet og åpent for allmennheten med organiserte, guidede turer på området. Selv er han en fremragende guide som levende forteller hvordan han opplevde de fire årene tyskerne okkuperte Oddane.

Tyskernes inntog
Han var 13 år da tyskerne 21. april 1941 kom med schæferhunder, hester, mannskap og krigsfanger. Flesteparten av bygningene på gården ble revet for å etablere et kystbatteri for å dekke innløpene til Skien, Porsgrunn og Larvik. Men barndomshjemmet til Halvard Oddane lot tyskerne stå; det ble brukt som offiserforlegning.

Tyskerne begynte kort tid etter okkupasjonen å legge miner i området, og oppførte til sammen åtte bygninger på gården.

Året etter, 31. august 1942, fikk familien på to voksne og tre barn, én uke på seg til å flytte fra gården som hadde vært i Oddane-familiens eie siden 1858. De fikk leie ett rom og kjøkken i Nevlunghavn. Deres fire kuer og én hest ble i krigsårene tatt vare på av familie og venner. 

Far i huset, som både var snekker, bonde og fisker, holdt liv i familien ved å ta arbeid rundt om i distriktet. Han ble tilbudt å jobbe for tyskerne, men avslo det.

Halvard Oddane presiserer at tyskerne oppførte seg pent mot dem. Han hadde lært litt tysk på skolen, og tyskerne var veldig interessert i å lære norsk.

Etterkrigstiden
12. mai 1945 måtte tyskerne forlate Oddane fort. De etterlot seg mye forskjellig; alt fra klær til gassmasker. Noe har Halvard Oddane tatt som tok vare på og stilt ut i et museum på fortet.

Etter kapitulasjonen overtok Kystartilleriet Oddane fort, og det ble blant annet ryddet i minefelt.

Oddane fort var i hele perioden etter 2. verdenskrig et mobiliseringsfort uten fast bemanning. Fortet var godt forsynt med ammunisjon og utrustning slik at det i løpet av kort tid etter mobilisering ville være en godt fungerende stridsenhet. Frem til nedleggelsen ble det gjennomført regelmessig øvelser. Den siste skarpskytingen med fortets kanoner skjedde i 1991.

Fakta:

  • Oddane fort er et kystfort som ligger på et nes syd for Mølen og vest for Nevlunghavn i Larvik.
  • Fortet ligger på Vestfolds sørligste punkt og er det eneste kystfortet igjen i Oslofjorden.
  • Fortets areal: 283 dekar.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.