Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøsanering av Gimlemoen skyte- og øvingsfelt

Forsvarsbygg Skifte eiendom har planlagt å miljøsanere kun deler av Gimlemoen skyte- og øvingsfelt (Jegersberg/Sødalsmyra/Kyrtjønn) i Kristiansand i løpet av 2014.

Tiltakene ved Kyrtjønn, Pistolbanen og deponiet blir etter planen utført, mens tiltakene ved leirduebanen blir utsatt til 2015. Utsettelsen skyldes at enkelte rammebetingelser, særlig med hensyn til lufttrafikken, ikke blir avklart innen planlagt oppstartsdato.

Mulig oppstart i mai
Tidsrommet for anleggsarbeidene er ikke avklart ennå, men oppstart blir i hvert fall utsatt til mai i år. I dialog med Kristiansand kommune og friluftsinteresser vil det bli avklart når det er best å utføre arbeidene.

Det betyr at:

  • Området, hovedvei og stinett IKKE blir stengt for allmenn ferdsel.  
  • Kun innenfor begrensede områder som opprettes som anleggsplass vil det være adgangsbegrensninger. Disse vil bli skiltet.   
  • Det må ellers påberegnes noe anleggstrafikk langs hovedvei. Disse forholdene vil også bli skiltet.

– Det er beklagelig at vi ikke får utført alle arbeider i år, sier prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Skifte eiendom. – Men det er helt nødvendig med et lengre tidsrom for å kunne avklare viktige rammebetingelser for en trygg og sikker gjennomføring av denne delen av prosjektet, understreker han.  

Etter miljøsaneringen vil eiendommen bli avhendet som friluftseiendom.

Arbeidene utføres av Forsvarsbygg Skifte eiendom som forvalter eiendommen på vegne av Staten.

Spørsmål rettes til:
Prosjektleder Pål Skovli Henriksen, tlf 928 23 292 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.