Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Første miljøprøvetakinger på Bodø flystasjon

På oppdrag fra Forsvarsbygg Skifte eiendom starter Norges Geotekniske Institutt (NGI) denne uken de første miljøprøvetakingene av grunnforhold på Forsvarets eiendom på Bodø hovedflystasjon. I første omgang er det seks områder på i underkant av 250 mål som skal kartlegges.

- Forsvarsbygg tar miljø på største alvor. Derfor kartlegger vi miljø og mulig forurensning for hver eneste eiendom vi avhender, sier seksjonssjef Trond Eliassen i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Analyseresultater foreligger til høsten
Frem til midten av juli er NGI engasjert til å utføre miljøprøvetakinger på i første omgang seks områder i randsonen av eiendommen til Forsvaret på Bodø hovedflystasjon. Det er anslått at NGI vil ta i overkant av 100 prøver totalt av grunnforholdene.

- Analyseresultatene fra NGI vil foreligge i løpet av høsten. Resultatene av disse vil danne grunnlag for eventuelle miljøsaneringstiltak, sier Eliassen.

Forsvarsbyggs oppgave: Avhending på sikt
I 2009 vedtok Stortinget kjøp av nye kampfly til det norske forsvaret. I 2012 vedtok Stortinget at den nye kampflybasen skulle lokaliseres på Ørland. Samtidig ble det vedtatt at Bodø hovedflystasjon legges ned og overføres til private aktører.

- Forsvarsbyggs oppdrag i Bodø nå er å sørge for at det sivile samfunn kan overta de militære områdene ved Bodø hovedflystasjon på en best mulig måte, gjennom å rydde opp og klargjøre området rundt hovedflystasjonen for fremtidig bruk, sier Eliassen i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Kontaktperson:
Seksjonssjef Trond Eliassen, Forsvarsbygg Skifte eiendom, tlf: 918 19 323

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.