Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trafikkøy i Sørkedalsveien ferdigstilt

Arbeidet med å etterleve rekkefølgebestemmelsene, som ble vedtatt i forbindelse med Oslo kommunes godkjenning av reguleringsplan for bygging av den amerikanske ambassaden på Huseby, nærmer seg slutten

Trafikkøya, som krysningsmulighet over Sørkedalsveien ved Persbråtan, står ferdig og trafikken er lagt om til opprinnelig sted. Grøfter og grøntareal samt sykkel og gangvei er tilbakeført.

– Til tross for ulike utfordringer med blant annet høyspentkabler har vi holdt tidsfristen i denne saken, forteller prosjektleder og ansvarlig for arbeidet på Huseby, Trond Nordby i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Han er glad for at lokalbefolkningens ønske om en trafikkøy ble hørt, og at Skifte eiendoms forslag ble vedtatt i bystyret.

Oslo kommune fornøyd
– Dette har gått veldig greit, den eneste utfordringen har vært høyspentkabelen, sier Einar Renaa i Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Anlegg Øst Entreprenør AS er også fornøyd med prosjektet, men understreker at det har vært teknisk krevende på grunn av mye trafikk, både av biler og rundt 850 syklister som har passert i døgnet. Det er ikke registrert noen skader eller ulykker.

God og åpen kommunikasjon
Prosjektleder Trond Nordby mener god kommunikasjon og dialog har vært en suksessfaktor i dette prosjektet.
– Vi har hatt god og åpen kommunikasjon med naboene, Oslo kommune, Hafslund og alle de andre berørte partene.

Gjenbruk
Asfalt som ble fjernet i forbindelse med etableringen av trafikkøya blir gjenbrukt. Også grus er blitt tatt vare på for å bli brukt i forbindelse med opparbeiding av kunstgressbanen. Forurenset masse ble fraktet til godkjent mottak.

Kunstgressbane
Trafikkøya er det neste siste tiltaket i rekkefølgebestemmelsene. Kunstgressbanen er det siste kravet. Oslo kommune har gitt byggetillatelse til en 7-er bane og Skifte eiendom har søkt igangsettelsestillatelse fra kommunen. Målet er at banen skal stå ferdig i løpet av høsten 2014.

Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Trond Nordby,
tlf: 934 05 587

Les også:

www.skifte.no/Huseby

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.