Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vardåsen skytebaner i Kongsvinger ferdig miljøsanert

De seks, gamle skytebanene på Vardåsen i Kongsvinger er tilbakeført som friområde og igjen åpnet for allmenn ferdsel.

Arbeidet startet primo mai i år og ble sluttført denne måneden.

– Vi har gjennomført prosjektet i tråd med Miljødirektoratets krav, og går nå over i en fase hvor vi måler om prosjektet har hatt ønsket miljøeffekt. Vannbasseng som ble etablert i anleggsfasen skal benyttes videre til måling av vannkvaliteten i det miljøsanerte området, forteller prosjektleder Harry Hellebust i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Vannbassenget er gjerdet inn og blir etter planen fjernet i løpet høsten 2015.

Utbedret turvei
Turveien gjennom det sanerte området er utbedret. Det er lagt ut ny grus og nye dreneringsrør under turveien. 

Forurensede masser
Forsvarsbygg hadde ikke lenger behov for skytebanene, og målet var å fjerne mest mulig forurensing fra tidligere skyting og tilbakeføre området til opprinnelig skogsmark.

Arbeidet omfattet skogrydding for å få tilgang til skytebaneområdene. Ca. 1400 tonn forurensede masser er kjørt ut og leverte til godkjent mottak. Miljøgifter som blant annet bly, sink og kobber ble fjernet fra naturen.

SPØRSMÅL RETTES TIL
Prosjektleder Harry Hellebust, mobil 901 06 124

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.