Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

3,3 milliarder tilbakeført forsvarsbudsjettene siden 2001

Forsvarsbygg Skifte eiendom har siden etableringen i 2001 avhendet nærmere 2,8 millioner kvadratmeter eiendom. Dette tilsvarer Statsbyggs totale eiendomsportefølje.

Avhendingsarbeidet omfatter alt fra små enkeltbygninger til en marinebase, store fjellanlegg og bunkere. I tillegg til dette kommer rundt 25 000 dekar natur- og friluftsområder der Forsvarsbygg har ryddet og sanert grunnen slik at andre enn Forsvaret igjen skal kunne ha glede av dem. Unike naturperler, strandsoner og utkikkspunkt tilsvarende rundt 3 500 fotballbaner er gjort tilgjengelig for folk flest.

Les rapporten om avhending av forsvarseiendommer fra 2001 til 2012

Nettofinansieres

I all hovedsak er avhendingen av forsvarseiendommer nettofinansiert ved at inntekter fra salg av eiendommer finansierer salgskostnader, samt kostnader knyttet til riving, sikring og miljøopprydding. Avhendingen av militære eiendommer har gjort at Forsvarsbygg siden etableringen har kunnet tilbakeføre 3,3 milliarder kroner netto til forsvarsbudsjettene. Pengene går utelukkende til fornyelse av Forsvaret.

Forsvarsbygg bidrar til Forsvarets omstilling

Forsvarsbygg ble opprettet i 2001 for å bidra til å redusere kostnadene til Forsvarets fredsdrift. Driftskostnadene måtte ned, og konsekvensen var at forvaltningen av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg (EBA) måtte legges om. Hensikten var at Forsvarets fremtidige eiendomsmasse skulle være driftsøkonomiske og effektive produksjonsanlegg, samtidig som det kunne frigjøres ressurser til primærvirksomheten.

Kostnadsdekkende leie

Frem til 2002 betalte ikke Forsvaret husleie for den EBA de brukte, men fikk tildelt midler til drift og vedlikehold utfra den eiendomsporteføljen de hadde. Sammen med Forsvarsbygg, ble kostnadsdekkende leie innført i 2002. Da fikk Forsvaret som bruker og leietaker av EBA incitamenter til å redusere arealbruken og dermed også husleien.

Over 2,8 millioner kvadratmeter uhensiktsmessig eiendom er utrangert og avhendet i løpet av de siste 13 årene. Salg av eiendom har gjort at sektoren har fått tilbakeført 3,3 milliarder kroner netto til å styrke operativ evne.

Se film om hvordan forvaltningsmodellen i forsvarssektoren fungerer

Betydelig bidrag

 Totalt har Forsvarsbygg siden 2002 tilført forsvarssektoren over 11 milliarder kroner gjennom avhending av eiendommer, arealreduksjon, energieffektivisering og effektivisering av drift. Av dette utgjør over 4 milliarder reduserte husleiekostnader for Forsvaret i perioden.

Ved opprettelsen av Forsvarsbygg var forvaltningsansvaret på over 6 millioner kvadratmeter bygnings- og eiendomsmasse over hele landet, i alle fylker, og i mer enn 400 kommuner. I dag er arealet redusert til 4,1 millioner kvadratmeter, og tilstedeværelsen i landet er redusert til 365 kommuner.

Moderniseringen av eiendomsporteføljen har vært omfattende. Forsvarsbygg har investert i ny EBA for rundt 2 milliarder årlig i hele perioden, og har slik sett vært en av de største byggherrene i Norge. Avhendingsinntektene fra salg av tidligere forsvarseiendommer har bidratt til å muliggjøre dette. Byggeprosjektene er fordelt over hele landet, og til ulike formål.

Moderniseringen har gitt Forsvaret mer funksjonelle, moderne og tidsriktige bygg og anlegg. De er lokalisert til færre steder, og løsningene som er valgt er kompakte. Dette bidrar til å redusere infrastruktur og mer effektiv drift av eiendommene. En nyere EBA-portefølje er mer tilpasset fremtidens forsvar, men den er også dyrere å drifte per kvadratmeter enn eldre EBA. Dette skyldes mer moderne løsninger, mer teknologi, strengere krav til byggteknisk standard, komfort og kvalitet.

Rapport om avhending av overflødig forsvarseiendom: Avhending av forsvarseiendommer siste ti år har gitt ønskede resultater

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.