Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fredet Oddane fort

Oddane fort i Vestfold regnes som et av de best bevarte tyskbygde kystfort i Norge. Tirsdag 12. mai, på dagen 70 år siden de tyske styrkene overlot Oddane fort til norske myndigheter, ble fortet fredet av Riksantikvaren.

I april 1941 tok tyskerne gården til familien Oddane i Larvik og startet byggingen av et fort. Flesteparten av bygningene på gården ble revet for å etablere et kystbatteri, som skulle dekke innløpene til Skien, Porsgrunn og Larvik.

Tirsdag 12. mai 2015 ble fredning av Oddane fort markert med et arrangement på fortet, som ligger vakkert til på et nes syd for Mølen og vest for Nevlunghavn. Grunneier Halvard Oddane, som var 13 år da tyskerne kom til gården, holdt omvisning på fortet og fortalte fra hendelsene under krigen. Blant deltakerne var den tyske ambassadør Axel Berg, fylkesordfører i Vestfold Per-Eivind Johansen og ordfører i Larvik, Rune Høiseth.

─ Vi må ikke slutte å minnes det som skjedde. Vi i Tyskland tar ansvar for det vi gjorde. Men vi må også se mot fremtiden for å bidra til en fredelig bedre verden, sa ambassadør Axel Berg i sin tale under markeringen.

Riksantikvar Jørn Holme overrakte de offisielle fredningsdokumentene.

─ Oddane fort er et svært godt bevart anlegg fra andre verdenskrig. Med fredningen sikrer vi at det blir tatt godt vare på også i fremtiden. Mange fysiske spor fra krigen rundt om i landet er forsvunnet, eller er i ferd med å forsvinne. Det er viktig å bevare et utvalg krigsminner for ettertiden, slik at historiene de forteller ikke blir glemt, sier riksantikvar Jørn Holme.

Fortet er i dag det eneste komplette bevarte kystfortet med installasjoner som spenner fra etableringen i 1941 til forsvarets aktivitet opphørte i 2005.

─ Fredningsseremonien understreker fortets overgang fra å ha en viktig militær rolle til å være en viktig formidler av vår nære historie. Vår oppgave er å føre Oddane fort videre mot et nytt liv til nytte og glede for samfunnet, sier direktør i Forsvarsbygg Skifte eiendom, Marit Jakobsen Leganger.

Artikkelen er også publisert på nettsidene til Riksantikvaren

Oddane fort

  • Oddane fort ble anlagt av den tyske okkupasjonsmakten. I april 1941 begynte byggevirksomheten med rundt 300 mann i sving. Arbeidet ble fortsatt av sovjetiske krigsfanger i 1942.
  • I de første årene etter 1945 var fortets navn Nevlunghavn, men det ble endret til Oddane fort i 1954.
  • Under den kalde krigen ble fortet videreutviklet av det norske forsvaret til flankefort for Oslofjorden.
  • Fortet er i dag det eneste komplette bevarte kystfort med installasjoner som spenner fra etableringen i 1941 til forsvarets aktivitet opphørte i 2005.
  • Oddane fort ligger i et lyngheiområde i et åpent og oversiktlig landskap. Bare en av gårdsbygningene av den opprinnelige gården Oddane står igjen i dag.
  • Hele terrenget er tatt i bruk til militært formål, og her finnes bygninger som ble brukt til messe, forlegning og administrasjon. Bunkere og stillinger, forbundet av et veinett, ligger spredt i   området. Fortet har som et av få fort i Oslofjorden også bevart den opprinnelige brakkebebyggelsen.
  • Det norske Kystartilleriet overtok anlegget etter kapitulasjonen og det ble videre overtatt av Heimevernet i 1949 og brukt til årlige øvelser. Frem til anlegget gikk ut av militær bruk i 2005 har det jevnlig vært modernisert.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.