Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hysnes havn ferdig ryddet og renset

Forsvarsbygg Skifte eiendom har avsluttet opprydding av Hysnes havn i Rissa kommune. Oppryddingen har skjedd i samarbeid med Rissa kommune.

- Vi har i hovedsak fjernet miljøgiftene PAH, PCB og kvikksølv. Totalt har vi fjernet 2400 tonn med forurensede masser fra sjøbunnen, sier prosjektleder Pål Arnkværn i Skifte eiendom. Han forteller at Forsvarsbygg har hatt som mål å fjerne og redusere forurensningssituasjonen på sjøbunnen etter mange år med forsvarsaktivitet.

Totalt ble hele 5000 m2 sjøbunn mudret. De forurensede massene er kjørt til godkjent deponi.

-På deler av den mudrede sjøbunnen har det vært nødvendig å dekke til masser for å isolere forurensingen. Dette forhindrer utklekking og oppvirvling av masser, samtidig som det hindrer organismer i å komme i kontakt med de forurensede massene, sier Arnkværn og opplyser at dette er den beste miljømessige løsningen på sikt.

Tillatelse til dette er gitt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i tråd med tiltaksmål og retningslinjer fra Miljødirektoratet.

Foruten ny hurtigbåtkai, skal indre del av bassenget bli brukt til småbåthavn.

Granatfunn

Under forberedelsene til arbeidet med å rydde havnen, ble det i fjor funnet granater på sjøbunnen. Arbeidene ble stoppet og politi og forsvar ble forskriftsmessig orientert. Granatene ble fjernet etter kort tid. Det kom også frem at disse trolig stammer fra 1954 da en kasse med granater falt i sjøen i forbindelse med lossing fra båt til kai. Kassen ble aldri tatt opp igjen og det er sannsynlig at det er denne granatkassen som ble funnet.

Krigshistorie

Området som er ryddet er en del av det gamle Hysnes fort som ligger like nord for tettstedet Hasselvika i Rissa kommune. Hysnes Fort ble påbegynt av Forsvaret i 1897 og var sentralt i forsvaret av innseilingen til Trondheimsfjorden. Tyskerne overtok fortet under 2.verdenskrig. Anlegget har siden blitt stadig videreutviklet helt frem til det ble lagt ned i 1998. Heimevernet var eneste militære brukere fra 1998 og frem til 2001 da fortet ble lagt ned. Historisk sett har Forsvaret mudret i havna cirka hvert femte år, siste gang på slutten av 90-tallet.

  

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.