Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Midlertidig omlegging av pilegrimsleden

Mandag 14. september starter Forsvarsbygg arbeidet med å rydde Banemyra skytebane i Levanger.

Etter å ha tjenestegjort for Forsvaret i mange år, skal området nå leveres tilbake til grunneierne i opprinnelig stand.

Tvers gjennom Banemyra går den 564 kilometer lange St. Olavsleden.

– I de 9 ukene arbeidene pågår vil området være stengt for ferdsel. Dette gjelder dessverre også for pilegrimer, sier prosjektleder Harry Hellebust i Forsvarsbygg skifte eiendom, men legger til:

– Vi skal selvfølgelig sørge for at alternativ rute blir merket.

En av Europas eldste

Geværskytebanen i Banemyra er en del av Rinnleiret leir som ble etablert i 1884 og er en av Europas eldste og best bevarte kavalerileirer.

– Skytebanen består av standplass med standplasshus, skivebu, skivegrav, voll og anviserbu i målområdet. Skivebua og standplasshuset skal beholdes, men resten skal rives, sier Hellebust.

I tillegg skal det fjernes ca. 3 148 kubikkmeter forurensede jordmasser etter mange år med skyteaktivitet.

– Masser fra baneløp, skivevoll, kulefangervoll, samt bakterreng skal fjernes, og det skal tilbakefylles med rene jordmasser slik at terrenget tilsvarer før-situasjonen, sier Hellebust.

Arbeidene skal etter planen være ferdige 20. november. Det er Norsk Saneringsservice AS som gjennomfører ryddingen på oppdrag fra Forsvarsbygg.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.