Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nesje tilbakeført til grunneier

Forsvarsbygg Skifte eiendom har avsluttet arbeidet med å rydde området ved Nesje fort i Hyllestad kommune. Torsdag 19.mars ble eiendommen tilbakeført til grunneier.

-Det har vært en større ryddejobb og vi har utført riving og sikring av flere objekter, sier prosjektleder Pål Arnkværn i Skifte eiendom.

Det totale tomtearealet er på 53 mål og eiendommen hadde totalt 2000 kvadratmeter bygningsmasse.

Det er totalt 24 bygninger på eiendommen og 14 av disse er vernet i henhold til verneklasse 2. Grunneier er nå gjort kjent med vernet og hva dette innebærer gjennom en egen kulturminnefaglig forvaltningsplan utarbeidet av Forsvarsbygg Nasjonale festningsverk.

-Foruten rydding og sikring, har vi også ryddet og sanert skytefeltet på området. Totalt har vi fraktet om lag 6 600 tonn forurensede masser til godkjent deponi, sier Arnkværn.

 

Sivil etterbruk

-Da anlegget ligger på leid grunn, har det ikke vært aktuelt å avhende på vanlig måte, som for eksempel ved å legge den ut for salg på det åpne markedet, sier Arnkværn.

Han forteller også at det ikke har vært ønskelig med ytterligere riving av bygg da disse representerer både verneverdier og historiske verdier, i tillegg til de økonomiske verdiene.

-Grunneier tar nå over samtlige bygninger og infrastruktur knyttet til disse. Det er foreløpig ikke klart hva han skal bruke området med bygninger til, men vår erfaring tilsier at nye eiere og aktører ofte evner å skape flere positive ringvirkninger for nærmiljø og samfunn, sier Arnkværn.

 

Om Nesje fort:

Nesje fort ble etablert av tyskerne i 1940-41 og ble etter andre verdenskrig tatt i bruk av Forsvaret. Fortet var i bruk inntil nyere ti

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.