Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Siste tiltak på Huseby ferdigstilt 4. juni 2015

Den 4. juni 2015 står den nye fotballbanen ferdig på Huseby. Dette er det siste tiltaket av i alt seks tiltak som Forsvarsbygg Skifte eiendom har gjennomført på dette området.

-Det er godt å ha gjennomført alle tiltakene vi ble pålagt. Dette oppdraget har vært upløyd mark for Forsvarsbygg og vi har møtt på flere utfordringer underveis. Vi har fått verdifull erfaring og kompetanse gjennom dette prosjektet, sier prosjektleder og ansvarlig for arbeidet på Huseby, Trond Nordby i Skifte eiendom.

Kunstgressbanen som nå står ferdig har en brutto flate på 44 x 66  meter og ligger på området like bak det tidligere FO-bygget. I tillegg til kunstgressbanen er det ved siden av etablert en ballbinge med en spilleflate på 21 x 13 meter for ulik ballek.

Nordby har drevet prosessen på Huseby helt siden arbeidet med å gjennomføre de kompensatoriske tiltakene startet i 2010.

-Det første tiltaket vi gjennomførte var etablering av en ny lysløypetrase i Husebyskogen. Dette stod ferdig desember 2010, sier Nordby og påpeker at alle oppgaver har vært løst innenfor de gitte tidsfristene.

Kompensatoriske tiltak

Bakgrunnen for at Forsvarsbygg Skifte eiendom har gjennomført en rekke tiltak på Huseby er salget av den såkalte ambassadetomten i 2004. USA inngikk da en avtale med Forsvarsbygg om å kjøpe eiendom på Huseby. Avtalen forutsatte at tomten ble omregulert til ambassadeformål. I desember 2008 ble det inngått en tilleggsavtale der det blant annet ble bestemt at det skulle gjennomføres såkalte kompensatoriske tiltak for tap av «grøntareal» i området. Det var Oslo kommune som vedtok disse tiltakene som en del av rekkefølgebestemmelsene i forbindelse med godkjennelse av reguleringsplanen. Gjennom forhandlinger med kjøper av ambassadetomten, tok Forsvarsbygg Skifte eiendom på seg ansvaret for å utføre flere av tiltakene.

De kompensatoriske tiltakene som Forsvarsbygg Skifte eiendom har gjennomført er følgende:

  1. Etablering av ny og forbedret lysløypetrase på området og teknisk oppdatering av anlegget.
  2. Bygging av ny støyvoll langs Sørkedalsveien og omreguleringer knyttet til dette
  3. Etablering av ny park på 25 daa, «Gardeparken», med detaljplan inkludert landskapsdesign og beplantning.
  4. Etablering av en trafikkøy i Sørkedalsveien inkludert regulering.
  5. Etablering av kunstgressbane

 

Amerikanske myndigheter betalte 80 millioner kroner for tomten i 2004. Totalt har Forsvarsbygg Skifte eiendom brukt vel 40 millioner kroner på gjennomføring av de kompensatoriske tiltakene i området.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.