Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Alt solgt i Gors veg

26 tomme boenheter fordelt på 7 salgsobjekter er nå solgt i Gors veg i Bergen ved Haakonsvern.

-49,7 millioner kan nå føres tilbake til forsvarssektoren og vi får nytt liv i boligene som tidligere bare stod tomme, sier prosjektleder Trond Nordby i Forsvarsbygg.

 -På tre dager var alt solgt, interessen var enorm! Vi er glade å ha fått gjennomført salget i tråd med myndighetenes ønske og til beste for sektoren og skattebetalerne, sier han og fortsetter:

-Som vi trodde var dette attraktive oppussingsobjekter for både privatpersoner og entreprenører, og vi fikk inn svært mange bud. Den endelige salgssummen er på hele 49.760.000 kroner. Det er vi, på forsvarssektorens vegne, selvsagt veldig glad for, sier han videre.

Under visningene nå i vinter var det mange interesserte, deriblant flere lokale byggmestere og entreprenører som tok turen innom.

- Vi hadde profesjonelle kjøpere og små, lokale entreprenører som en viktig målgruppe. Vi ønsket nemlig å gjøre det mulig for også for disse å konkurrere om kjøpene, derfor delte vi inn enhetene på den måten vi gjorde, utdyper ham. Og strategien var en suksess, når budrunden satte i gang ble altså alle enhetene solgt på svært kort tid.

Stod tomme
Nordby forteller videre om bakgrunnen for salget: -Nå vil ikke lenger boligene i Gors veg stå tomme og forfalle. Ved å selge boligene kvittet Forsvarsbygg seg med eiendommer Forsvaret ikke lenger har bruk for, og pengene tilbakeføres forsvarssektoren. -Det er bra for Forsvaret og fornuftig forvaltning av skattebetalernes penger. Vi skal forvalte skattebetalernes penger best mulig, sier han.

Hus trenger folk
–I tillegg er det positivt for det samla bomiljøet i området at disse boligene blir tatt i bruk igjen og pusset opp. Hus trenger folk! Det bor nemlig allerede folk på 14 andre boenheter i området fra siste salgsrunde. For disse vil det være positivt at området nå ikke lenger blir en «spøkelsesby», men heller et aktivt bomiljø.

-Nå våkner området igjen, og det er hektisk aktivitet og oppussing i området, forteller han.

Hensynssonen
Han understreker at nytt liv i de gamle husene ikke rokker ved hensynssonen, og at det vil være klare restriksjoner for hva de nye eierne kan/ikke kan gjøre med husene. Blant annet kan ikke «fotavtrykket» etter husene forandres.

-Dette er ingen forskjellsbehandling vis a vis andre naboer til basen, understreker han.

Alternativet til å selge hadde vært at boligene fortsatt ville stå og forfalle til stor frustrasjon for de som bor på de enhetene som allerede var solgt. En eventuell rivning ville gitt forsvarssektoren en utgift på cirka 4 millioner kroner, nå vil de istedenfor få inn nesten 50 millioner kroner.

-Henynssonen tillater ikke nybygging, men disse eiendommene har stått her siden 50-tallet og omfattes derfor ikke av forbundet. Kjøperne måtte uansett forholde seg til de strenge reglene som gjelder i hensynssonen.

-Oppsummert er vi svært fornøyd med å solgt unna boenhetene og at pengene går tilbake til sektoren. Hver krone skal jo brukes best mulig. I tillegg er dette positivt for bomiljøet for de som bodde blant forlatte bygg. Nå blir det nytt liv i Gors veg, avslutter Nordby.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.