Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg har testet stillinger i Canada

Forsvarsbygg har nylig inngått et samarbeid med det canadiske forsvarets forskningsinstitutt om deltakelse i uttesting av ammunisjonslagre og stillinger til bruk i internasjonale operasjoner. Samarbeidet er et ledd i Forsvarsbyggs arbeid med å utvikle og anbefale tilfredsstillende beskyttelsesløsninger for norske styrker som deltar i operasjoner utenlands.

Sist uke ble det gjennomført et omfattende forsøksprogram der både to OP-stillinger sendt over fra Norge og en rekke canadiske stillinger ble testet. Forsøksprogrammet omfattet et bredt spekter av mulige trussellaster fra 155 mm granater til større terroristladninger og ladninger som simulerer våpen med forsterket trykk- og varmevirkning.

- Slike full-skala forsøk er helt avgjørende for at vi skal kunne tilby Forsvaret riktige beskyttelsesløsninger og stillinger. Forsøkene gir oss en unik innsikt i hvilke laster soldater og stillinger vil kunne utsettes for ved mulige angrep samt hvilke beskyttelsestiltak som vil kunne øke overlevelsesevnen betydelig, sier forskningssjef Helge Langberg, leder av Kompetansesenter FoU i Forsvarsbygg.

Image "10465_2.jpg" without description

Tekst: Helge Andersen
Foto: Forsvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.