Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Samling i Midt-Troms - fra tre til én

Forsvarsbyggs tre markedsområder Skjold, Bardufoss og Setermoen skal samles til ett. Det nye "Markedsområde Midt-Troms" blir det største i Norge med om lag 250 ansatte.

Fra 1. januar flytter markedssjef Svein-Tore Skogstad arbeidsplassen sin fra Skjold til Bardufoss for å lede alle tre markedsområdene i en overgangsperiode.

- Det skjer for at så mange som mulig skal konsentrere seg om det viktigste av alt - å ha fullt fokus på kundenes behov i denne overgangsperioden. Selv om vi omorganiserer skal driften gå som normalt. Derfor lager vi en interimsløsning med én felles leder for de tre områdene. Våre kunder skal helst ikke merke noe til våre interne prosesser før vi har den nye organisasjonen oppe og går, understreker markedsdirektør Hilde Svenning i Forsvarsbygg Markedsdistrikt Nord.

Arbeidsgruppe
Alle ansatte ble informert om planene på allmøter fredag 3. desember. Ei arbeidsgruppe som består av dagens tre markedssjefer, personalsjef i Nord-Norge Max Jenssen, tillitsvalgte og stabssjef Bengt Olsen i Markedsdistrikt Nord skal bli enige om et nøyaktig mandat og en detaljert framdriftsplan for å etablere det nye "Markedsområde Midt-Troms". 21. desember skal de være ferdige. Da utvides gruppen med flere medlemmer og blir til et prosjekt som skal utvikle detaljene i hvordan den nye organisasjonen skal se ut og hvilke forandringer som må gjøres for å få dette til. De har kort frist: 1. mars skal de levere sin anbefaling.

Samarbeid med tillitsvalgte
De tillitsvalgte varsler samarbeid, selv om de ikke nødvendigvis er enige i alt.

- Vi er jo på ingen måte glad for det som skjer, men det er bra at vi som tillitsvalgte blir så sterkt involvert på et tidlig stadium. Vi skal bidra positivt i prosessen, selv om det helt sikkert blir noen harde slag underveis, sier omstillingstillitsvalgt i NTL, Bjørn Markussen.

Kutter ledelse
Forsvarsbygg skal neste år fjerne 260 årsverk på landsbasis. Det er allerede klart at sammenslåingen i Midt-Troms vil føre til at noen blir overtallige. Denne rasjonaliseringen rammer først og fremst ledelsen. - Vi er pålagt å redusere forvaltningskostnadene, og da er det helt sikkert at det også må bli færre ledere, sier Bengt Olsen som skal lede arbeidet.

- Det andre som er sikkert er at ledelsen for det nye markedsområdet skal sitte på Bardufoss der ledelsen for Hæren er. Det er også den mest praktiske plasseringen for å kunne nå ut til både Skjold og Setermoen på kortest mulig tid, forklarer Olsen.

Muligheter
- Vi vet at det blir mange utfordringer underveis, men denne omleggingen gir oss også mange muligheter. For eksempel blir det sammenslåtte markedsområdet så stort at vi kan utvikle spisskompetanse og spesialisere medarbeiderne sterkere. På den måten kan vi selv løse oppgaver vi i dag kjøper eksternt, sier Bengt Olsen. Han understreker også betydningen av at de tillitsvalgte er med på planleggingen:

- Vi oppfordrer så sterkt vi kan alle medarbeidere til å engasjere seg og gi innspill og forslag til sine tillitsvalgte eller sin nærmeste leder. Vi må trekke lasset sammen for å få dette til, avslutter Bengt Olsen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.