Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Baner vei for mindre støy

Arbeidet med forlengelsen av rullebanen i Bodø er godt i gang. Med en forlengelse på 600 meter i retning vest vil byens befolkning merke en klar støyforskjell. Prosjektleder Kenn Charles Arntsen i Forsvarsbygg Utvikling er ikke i tvil: – Forlengelsen er et banebrytende prosjekt som vil komme hele byen til gode, sier han.

Målinger viser at 60 prosent av avgangene i Bodø i dag skjer fra vest mot øst. Dette medfører at mye av lufttrafikken påfører befolkningen unødvendig mye flystøy. Med den nye rullebanen kan jagerflyene svinge ut over havet langt tidligere.
– Store deler av byen vil merke en klar forskjell nå flyene flyttes vestover, sier kontorsjef for luft- og støyforurensning Nils Ivar Nilsen i Forsvarsbygg i et intervju med Bodøavisen Avisa Nordland.

I rute
Asfalteringen av den nye banen begynner august. Her er det snakk om et ekstremt nøyaktig håndverk. I september skal alt av merking og lys være på plass. Blant annet skal en del av lysene senkes ned i selve rullebanen. Og i november skal alt være klart til å tas i bruk.
– Arbeidet har gått helt etter planen. Det har vært en utfordring å gjøre så store inngrep samtidig som flyplassen driftes for fullt, men vi har hatt et tett og svært godt samarbeid med Avinor, sier Kenn Charles Arntsen til lokalavisen.

Image "9998_3883.jpg" without description

BANEBRYTENDE: Forsvarsbyggs folk konstanterer at arbeidet er i rute. Fra venstre: kontorsjef for luft- og støyforurensning Nils Ivar Nilsen, prosjektsjef Øystein Nermo Forsvarsbygg Utvikling Nord og støyprosjektleder Kenn Charles Arntsen. (Foto: Rune Nilsen)

Holder budsjett
Så langt har også arbeidet holdt budsjettet som er stipulert til 75 millioner kroner. Forlengelsen gjør at antallet boliger som må etterisolers er kun 108. Alternativet hadde betydd langt flere hus, noe som også hadde blitt dyrere. Totalt har 22 mann vært i sving med utbyggingen av rullebanen.
– En forlenget rullebane setter også økte krav til brann- og redningstjenesten. Nå bygges det nye utrykningsveier hvor svingene er konstruert slik at det er mulig å kjøre i høy hastighet, forteller Arntsen.

Med forlengelsen vil rullebanen i Bodø få en total lengde på 3302 meter, hvilket gjør den til Norges nest lengste. Kun én bane på Gardermoen er marginalt lengre.

Tekst: Ivar A. Berge

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.