Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ekstraordinær innsats sikret Oscarsborg-suksess

Våren 2004 satt Skifte Eiendom Nasjonale Festningsverk inn ekstraordinære ressurser på Oscarsborg Festning. Vesentlige mangler i leveransen fra Stiftelsen Oscarsborg Festning gjorde at Nasjonale Festningsverk blant annet måtte engasjere Six Sides’ kompetanse og ressurser for å oppfylle forventningene til åpningen og sommersesongen.

Seks uker før sesongåpning konstaterte Skifte Eiendom Nasjonale Festningsverk at leietakeren Stiftelsen Oscarsborg Festning ikke oppfylte inngåtte avtale på vesentlige punkter. Avtalen ble inngått med Stiftelsen Oscarsborg Festning på grunnlag av forslaget de leverte i en utlyst konkurranse om oppdraget.

De manglende leveransene gjorde at Nasjonale Festningsverk ved Skifte Eiendom måtte tre inn i leietakers rettigheter og forpliktelser. Det var enighet mellom partene om dette. Nasjonale Festningsverk hadde ikke tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å ta over ansvaret og utføre de oppgaver som var nødvendig på svært kort tid, og engasjerte derfor blant annet Six Sides og interiørarkitekt Eli K. Gulbrandsen.

Nasjonale Festningsverk kunne nyttegjøre seg det grunnleggende arbeidet Stiftelsen Oscarsborg Festning hadde gjort, og hadde fortsatt et godt samarbeid med enkeltaktørene som var en del av Stiftelsen. Imidlertid måtte Nasjonale Festningsverk overta hovedansvaret for sesongåpning, vertskap og drift i sommersesongen, markedsføring og andre kompliserte oppgaver forbundet med turistdestinasjoner.

Sesongen 2004 ble en suksess med over 50.000 besøkende, 92 % fornøyde besøkende i forhold til kundeundersøkelsen, betydelige inntekter for destinasjonen Oscarsborg, økonomiske ringvirkninger på 27,6 millioner i Frogn kommune og mange positive medieoppslag. Aktørene bak Stiftelsen Oscarsborg stod for viktige bidrag til denne suksessen.

2005-sesongen er allerede i gang. Oscarsborg har helårsdrift basert på like gode tilbud som i 2004. Det betyr gode ringvirkninger i Frogn og Hurum, også i økonomisk forstand. Tilbudet blir fremskaffet av dyktige leietakere innenfor en forvaltning lagt til Skifte Eiendom Nasjonale Festningsverk. Forvaltningen baseres på egne ansatte og et samarbeid med Oscarsborgs kommandant som også leder utleievirksomheten på vegne av Nasjonale Festningsverk.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.