Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ekstrem oppussing i Husebyskogen

Akkompagnert av signalhorn, fuglekvitter og marsjordrer har salamandere levd et fredelig liv i en liten dam like ved Gardeleieren på Huseby i Oslo. Men dammen har krympet og var i ferd med å gro igjen – noe som har ført til at stor salamander, som tidligere holdt til i dammen, er borte. Dermed ble det satt i gang ekstrem oppussing i Husebyskogen.

På initiativ fra Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) har Forsvarsbygg Rådgivning, med støtte fra Markedsområde Oslo, bidratt med å legge forholdene bedre til rette for salamanderdammen i Husebyskogen, like ved gardeleieren. Området er mye brukt både av Forsvaret og av lokale turgåere.

Image "10594_1.jpg" without description

Salamanderdammen i Husebyskogen stod i fare for å
tørke ut og gro igjen. Derfor ble det bestemt at dammen
skulle graves ut for å gjøre forholdene til salamanderne
bedre.


Det var nemlig en nabo til Husebyskogen som gjennom flere år har fulgt med på bestanden i salamanderdammen, og som har gjort Forsvaret, Forsvarsbygg og Oslo kommune oppmerksomme på dammen gradvis har blitt mindre med årene. Og nettopp derfor bestemte miljøleder ved HMKG på Huseby, Gunvor Hesla-Halvorsen, seg for å gjøre noe med saken.

– Dette handler om å ta ansvar for nærområdet der Forsvaret holder til. Dessuten er det et raskt og lite ressurskrevende tiltak som gagner alle, både militære og sivile, sier Gunvor Hesla-Halvorsen.

Image "10594_2.jpg" without description

Miljøleder i Garden på Huseby Gunvor Hesla-Halvorsen.


Som miljøansvarlig tok hun kontakt med Forsvarsbygg Rådgivning, og fikk god hjelp av naturforvalter Rune Søyland.

– Dammen ligger i et kulturlandskap som preges av gjengroing. Dammen var også i utgangspunktet ganske liten, og har de siste årene tørket inn om sommeren. Nå har vi gravd den ut til dobbel størrelse og dobbel dybde. Vi har også tynnet skogen på sørsiden av dammen og lagt ned noen trær slik at de kan råtne og fungere som både gjemmeplass og matfat for salamandere og andre kryp. Uten tiltakene som vi har gjort nå, ville det ikke tatt lang tid før dammen var gjengrodd, kan Rune fortelle.

Image "10594_3.jpg" without description

Rune Søyland er naturforvalter
i
Forsvarsbygg Rådgivning,
og har
bistått i arbeidet for å legge forholdene
bedre til rette for salamandrene i Husebyskogen.– Men er ikke dette mye arbeid i forhold til det en får igjen?


– Nei, dette er et raskt og effektivt tiltak som kan gi store resultater. For noen år siden hadde dammen faktisk en bestand av store salamandere, som er en direkte truet art i dag. Nå legger vi forholdene bedre til rette for den lille, og er vi heldige kan vi på sikt også få tilbake den store salamanderen, sier Rune.


FAKTA OM SALAMANDEREN

Utseende
Den store salamanderen er svart eller mørk brun med svarte flekker. Buken er gul eller oransje og svartflekket. Huden er kornet og ru (småvortete).
Den lille salamanderen er lysere enn den store salamanderen (brun, grå, olivenbrun). Undersiden er også her gul eller oransje, med svarte flekker eller prikker. Huden er relativt glatt. Salamanderne kan bli 7-8 år gamle.

Utbredelse
Den store salamanderen er en direkte truet dyreart, og finnes på Østlandet, i Hordalandsområdet og i Trøndelag.
Den lille salamanderen er en sårbar dyreart som finnes på Østlandet, Sørlandet, Rogaland/Hordaland, Trøndelag og nord til Mosjøen.
De lever i dammer og små tjern.

Mat
Salamanderne spiser insekter, snegler, mark, fluer ol

Annet
Eggene blir lagt enkeltvis, evt. 2-3 i rekke, på undersiden av blader, og er svært vanskelig å få øye på. Eggene hos stor salamander er grønnlige i fargen, mens eggene hos liten salamander er brunlige.


Tekst og foto: Ove Helset

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.