Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Endringer i konsernstrukturen i Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har fra 8. april innført en ny konsernstruktur. Formålet er å klart definere de ulike forretningsområdene og utvikle en forretningsorientert virksomhet. Organisasjonsendringene medfører også endringer i konsernledelsen.

Virksomheten er i gang med en større organisasjonsutviklingsprosess. Forsvarsbygg har vært gjennom en integrert prosess hvor ledelse, nøkkelpersoner og tillitsvalgte har arbeidet seg fram til en konsernstruktur med klart definerte resultatområder. Roller og ansvar er nå klart fastlagt og grensesnitt mellom forretningsområdene skal bli tydeligere enn i dag.

Den viktigste endringen er at det opprettes en ny enhet som skal ha et overordnet strategisk ansvar for blant annet:

  • planlegging og strategisk eiendomsutvikling
  • utøve ”tillitsmannsoppgaver” for eier
  • landsdekkende nasjonale EBA-planer
  • prosjektforslag med alternativstudier
  • eiendoms- og gårdsregnskap
  • finansiering

Forsvarsbygg Utvikling, Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning, Skifte Eiendom, Nasjonale Festningsverk, Forsvarsspesifikk Rådgivning og Fellestjenester fortsetter som egne forretningsområder og rapporterer til administrerende direktør.

Image "10580_2.jpg" without description
Nye navn
Som følge av organisasjonsendringen blir det også en endring i konsernledelsen. Direktør for Skifte Eiendom, Sverre Tiltnes blir eiendomsdirektør i Forsvarsbygg og får oppgaven med å etablere og utvikle det nye forretningsområdet.

- Jeg er svært glad for at Sverre Tiltnes ønsker å ta på seg lederjobben i den nye og strategisk viktige enheten som skal ha ansvaret for eiendomsstyring. Denne enheten vil være med å legge føringer og utarbeide strategiske vurderinger for store deler av den øvrige virksomheten vår. Han vil være en meget viktig nøkkelperson i utviklingen av konsernet, og arbeide tett med administrerende direktør i dette arbeidet, sier Frode Sjursen.

Roger Jenssen tar over stillingen som direktør i Skifte Eiendom. Jenssen, som er utdannet jurist, har vært prosjektsjef i Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen siden februar 2004. Før han tok over som leder i Utvikling Østerdalen hadde han vært tilknyttet prosjektets ledergruppe siden 1999, da som leder for å gjennomføre Norgeshistoriens største makeskifte i forbindelse med etableringen av Regionfelt Østlandet. Fra oktober 2002 og frem til han tok over som prosjektsjef, hadde han i tillegg ansvaret for prosjektets plan- og miljøarbeid.

- Roger Jenssen er en dyktig og engasjert leder. Han vil klare å videreføre avhendingsprosessen i nødvendig tempo, og med den profesjonalitet som har preget Skifte Eiendom fram til i dag, sier Frode Sjursen.


Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Frode Sjursen, mobiltelefon 92 09 08 18
Kommunikasjonsdirektør Hilde Barstad, mobiltelefon 97 50 22 46

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.