Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg enige med reindriftsfamilie

Sokki-familien har inngått avtale med Forsvarsbygg om innløsing av sine fire driftsenheter i Mauken. Sokki-familien er den ene av to grupper som driver reindrift i området.

Bakgrunnen for avtalen er Stortingets vedtak om sammenbinding av skyte- og øvingsfeltene Mauken og Blåtind. Sammenbindingen er nødvendig for å sikre Hæren de arealer som skal til for å øve moderne mekaniserte enheter for både nasjonale og internasjonale oppdrag. I vedtaket forutsatte Stortinget at det fortsatt skal kunne drives reindrift i området.  Samtidig har det blitt anbefalt at antall driftsenheter i Mauken reduseres for å få en mer robust og bærekraftig reindrift.

Bedre i Mauken
Med denne avtalen, som innebærer at Sokki-familien avvikler sin reindrift, reduseres tallet på driftsenheter fra elleve til sju. De gjenværende tilhører Oskal-familien, som dermed får full råderett i Mauken reinbeitedistrikt.
- Vi er svært glad for å ha kommet fram til en minnelig avtale, slik også Sametinget har oppfordret alle parter til. Forhandlingene mellom Forsvarsbygg og Oskal-familien fortsetter. Vi jobber for fullt for å komme fram til en felles løsning også med dem. Stortingets forutsetning om fortsatt reindrift i Mauken etter sammenbindingen står selvfølgelig fast, sier prosjektdirektør Espen Robertsen i Forsvarsbygg Utvikling indre Troms. Innløsningen av Sokki-familiens driftsenheter skal godkjennes av områdestyret for reindriften i Troms før den settes i verk.

Image "9998_3868.jpg" without description

AVTALE: - Det er viktig med frivillige avtaler i Mauken, sier Sametingets visepresident Ragnhild Nystad. Her flankert av (f.v.): Oberst Kjell Hanstad, Hærens styrker, prosjektdirektør Espen Robertsen, Forsvarsbygg, advokat for Sokki-familien Roger Ness og reindriftsagronom i Troms, Sveinung Rundberg. 

Finnmarksmodellen
Avtalen med Sokki-familien er basert på den såkalte ”Finnmarksmodellen”, som ble tatt i bruk for å regulere reintalltilpasningen i Finnmark. Modellen gir en grunnkompensasjon for innløsning på 450 000 kroner for hver av de fire driftsenhetene, pluss 1 500 kroner for hver rein. Sokki-familiens samlede reintall blir klart senere i år, men det vil være mellom 100 og 200 rein. I tillegg er det avtalt individuelle tilleggsordninger til omstilling, kurs m. v. Totalrammen for avtalen er om lag 3,5 millioner kroner.
- Sokki-familien er etter forholdene tilfreds med avtalen, sier advokat Roger Ness som har representert dem i forhandlingene.

Frivillig
Visepresidenten i Sametinget, Ragnhild Nystad, er glad for at Forsvarsbygg og Sokki-familien har kommet fram til en frivillig avtale om situasjonen i Mauken.
- Det er med stor respekt og noe sorg man bivåner en slik prosess. Jeg har inntrykk av at denne avviklingen skjer med verdighet. Dette er noe som bør foregå frivillig og ikke gjennom tvang. Jeg ønsker lykke til i forhandlingene som pågår med Oskal-familien, som skal drive reindriften i Mauken videre. Jeg håper det også lykkes å finne løsning i fellesskap med dem, sa Nystad da avtalen mellom Sokki-familien og Forsvarsbygg ble offentliggjort.

Tekst og foto: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.