Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen ga HMS-pris til Mesta

Entreprenøren Mesta AS mottok under en seremoni i Rena leir i går HMS-prisen "Sælapinnen" som en påskjønnelse for deres dyktighet innen helse, miljø og sikkerhet på anleggsplassen. Det er bedriftens arbeid med å anlegge ny bru over Rena elv på oppdrag fra Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen som har blitt vurdert og premiert.

- Vi uttdeler prisen som en positiv markering for å oppmuntre entreprenørene til å jobbe aktivt for å unngå skader, uhell og sykefravær, uttaler prosjektsjef i Utvikling Østerdalen, Jens Levi Moldstad.

Systematikk og seriøsitet
Mesta AS ble utpekt som vinner etter en omfattende gjennomgang av en rekke nominerte entreprenører, hvor blant annet opplæring, kontrollrutiner, byggeplassløsninger og helhetlig HMS-arbeid på anleggsplassen ble gjenstand for en kritisk vurdering.
- Firmaet har markert seg med å ha satt profesjonelt HMS-arbeid i system, både når det gjelder rutiner, opplæring, holdning og oppfølgning av evt anmerkninger, uttdyper Moldstad. I tillegg har Mestas HMS-ansvarlig deltatt aktivt underveis, og firmaet har vist en stor vilje til samarbeid med byggherren og de fremtidige brukerne av brua.

Image "9998_4058.jpg" without description

HMS: Prosjektsjef Jens Levi Moldstad (til venstre) i Utvikling Østerdalen deler ut HMS-pris til Mesta AS.

Helse, miljø og sikkerhet i fokus
Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen ønsker å sette helse, miljø og sikkerhet i fokus. Hvert halvår plasseres derfor “Sælapinnen” godt synlig utenfor den anleggsplass som viser de beste holdninger, rutiner og fokus på HMS og som dermed er et forbilde for andre entreprenører. På den måten belønnes firmaer som tar disse utfordringene på alvor med ekstra profilering og synlig anerkjennelse. I tillegg til ”Sælapinnen” mottar vinneren en formell prisdiplom.

Tidligere har Veidekke AS, Martin M. Bakken AS og John Galten AS fått utdelt prisen. ”Sælapinnen” passer som symbol på slikt arbeid, ettersom den illustrerer hvordan små detaljer er viktig for at helheten skal bli bra. ”Sælapinnen” som HMS-pris er en svært forstørret utgave som veier 1660 kg, er 280 cm lang og 109 cm bred, og som dermed er en godt synlig anerkjennelse.

Tekst og foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.