Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg vant erstatningssak

Forsvarsbygg har vunnet på alle punkter i en erstatningssak som fire firmaer anla for mer enn to år siden.

Høyesteretts kjæremålsutvalg har avvist en anke fra fire firmaer – tre av dem fra Troms – som hadde gått til sak mot Forsvarsbygg. Anken ble avvist fordi den klart ikke kunne føre fram.

Søksmålet mot Forsvarsbygg gjaldt tildeling av en prosjekteringskontrakt i begynnelsen av 2002 der de fire firmaene gikk sammen i en gruppe og leverte et felles tilbud. Saksøkernes tilbud var lavest i pris, men ble ikke valgt. Forsvarsbygg begrunnet sitt valg blant annet med at gruppen ikke hadde dokumentert tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppdraget med en stram tidsplan og påregnelige tilleggsarbeider. De fire firmaene gikk til felles rettssak mot Forsvarsbygg, og krevde en erstatning på mer en million kroner. I Senja tingrett ble de tilkjent en erstatning på om lag 90 000 kroner, men anket avgjørelsen til Hålogaland lagmannsrett.

I dommen fra lagmannsretten høsten 2004 ble det slått fast at Forsvarsbygg kunne legge vesentlig vekt på kompetanse og kapasitet i valget mellom konkurrerende tilbud, uten at det var brudd på loven om offentlige anskaffelser. Fagdommerne var også enstemmige i at det var full adgang til å vurdere tilbydernes kompetanse og kapasitet på nytt i forhold til et enkelt prosjekt, selv om begge deler tidligere var generelt bedømt gjennom en prekvalifiseringsprosess.

I Hålogaland lagmannsrett tapte saksøkerne på alle punkter og ble også dømt til å dekke saksomkostninger for Forsvarsbygg. Dommen ble anket til Høyesterett, men Høyesteretts kjæremålsutvalg har altså avvist anken og dommen er dermed rettskraftig.

Dette er en prinsipielt viktig avklaring fra domstolene som presiserer hvilke vurderinger en offentlig innkjøper har lov til å foreta før det inngås kontrakt, sier prosjektdirektør Espen Robertsen i Forsvarsbygg Utvikling indre Troms som var ansvarlig for anskaffelsen.

Kontakt: Prosjektdirektør Espen Robertsen, 97 17 43 75

Tekst: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.