Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs håndtering av Lista-saken:Forsvarsbygg Skifte Eiendom har tatt ansvar

Forsvarsbygg Skifte Eiendom har på eget initiativ gjennomført en rekke tiltak for å klarlegge fakta rundt salget av Lista flystasjon, samt å forbedre kvalitetssikringsrutiner.
  • Salget av Lista flystasjon har en historie som strekker seg over mange år – fra 1996 til salget ble gjennomført i 2002. Målsettingen var at Staten skulle selge eiendommen, og at Forsvarsbygg i mellomtiden skulle forvalte den på best mulig måte, og tilrettelegge for et fremtidig salg.
  • Da det oppstod tvil om at salget var gjennomført i henhold til gjeldene lover og regler, tok direktør i Skifte Eiendom i august 2003 initiativ til at Forsvarsbyggs internrevisjon skulle se på saken. Internrevisjonens rapport forelå 18. juni 2004. Internrevisjonen er administrerende direktørs interne kontrollorgan og de rapporter derfor til adm dir. Det skjedde også i denne saken.
  • Siden Lista-saken er en svært kompleks sak, slik også Riksrevisjonen understreker, ble det også vurdert å være et behov for å trekke inn ekstern kompetanse til å se på gjennomføringen av salgsprosessen. Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange fikk derfor et oppdrag fra Forsvarsbygg Skifte Eiendom om å gå gjennom salgsprosessen. Deres rapport forelå 4. august 2004.
  • På basis av disse to rapportene ble det fra adm dir laget en samle- og tiltaksrapport som ble lagt fram for styret til behandling i møte 18. august 2004. Denne rapporten synliggjorte spesielt de punkter hvor rapportene hadde ulike vurderinger av saken.
  • Alle tre rapporter har vært offentlig tilgjengelige etter styrets behandling av saken 18. august 2004.
  • I sammenheng med styrets behandling av saken, ble det lagt fram og godkjent en oppsummerings- og tiltaksplan for å bedre kvalitetssikringsrutinene i Forsvarsbygg:

Se tiltaksplanen og status pr 14. april

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.