Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs mentorprogram i gang

For å øke andelen av kvinnelige ledere har Forsvarsbyggs valgt å satse på et eget mentorprogram. Hensikten er å motivere og stimulere flere kvinner til å søke ledende stillinger i Forsvarsbygg. Første samling med mentorer og lederkandidater fant sted i september.

Regjeringen vedtok i 2002 at minst 40 prosent av ledende stillinger i statlig sektor skal være besatt av kvinner. Målet er at dette skal nås innen 1. juli 2006.

I Forsvarsbygg er det valgt ut syv kvinner som skal delta i mentorprogrammet. Cathrine Johannessen er en av dem.
– Jeg synes mentorprogrammet i Forsvarsbygg virket spennende og ønsket derfor å være med. Jeg ser på det som en unik mulighet til å utvikle mitt lederskap, forteller Cathrine Johannessen, nyansatt stabsleder i Forsvarsbygg Utvikling Øst

Positivt
Inntrykket av mentorprogrammet så langt er veldig bra.
– Vi gjennomgikk et bra oppstartsseminar hvor mentorer og lederkandidater fikk anledning til å bli kjent med hverandre. Seminaret ble gjennomført med bidrag fra Statskonsult og vi fikk også besøk av en ekspedisjonssjef fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet som fortalte om sine erfaringer som mentor. Det gjorde at vi fikk et godt innblikk i hva som er viktig å være oppmerksom på både for mentorer og lederkandidater i den prosessen vi skal inn i, sier Cathrine Johannessen.

Økt bevissthet
Programmet er ment å være kompetanseutviklende for den enkelte med hensyn på en egen lederrolle.
– Hva er dine forventninger til programmet?
– Jeg ønsker å øke bevissthet om lederskap og personlig utvikling. Det var også viktig å få en mentor med ledererfaring som kan veilede og hjelpe meg med å nå mine utviklingsmål, sier Johannessen. Cathrine Johannessens mentor er Ragnar Bjørgaas, direktør Forsvarsbygg Rådgivning.

Image "9998_4201.jpg" without description

FØRSTE SAMLING: – Mine mål og ambisjoner med mentorprogrammet er å utvikle meg videre og ha interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, sier Cathrine Johannessen. Her står hun sammen med sin mentor Ragnar Bjørgaas.

Et program i tre faser
Mentorprogrammet er delt inn i tre faser fordelt på to år; deltakelse i mentorens ledermøter, deltakelse i internt lederutviklingsprogram og til slutt praktisering av eget lederskap i gitte oppgaver.
– Jeg har kommet i gang med mentorsamtaler og deltatt på internt ledermøte hos mentor. Vi har en god dialog og jeg synes det er lærende og utviklende. Jeg ser også frem til å delta på lederutviklingsprogrammet som starter opp senere i høst, avslutter Cathrine Johannessen.

Tekst: Ivar A. Berge
Foto: Anne Solvang Hoff

Les mer om Forsvarsbyggs mentorprogram her

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.