Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs regnskap 2004 uten vesentlige merknader

Riksrevisjonen har utført revisjon av Forsvarsbyggs regnskap og gjennomføring av budsjettet for 2004. Riksrevisjonen har ingen vesentlige merknader til dette. - Vi er svært glade for at det systematiske forbedringsarbeidet vi har gjennomført i Forsvarsbygg nå viser resultater, sier Frode Sjursen, administrerende direktør i Forsvarsbygg.

Riksrevisjonen sier seg fornøyd med de svar Forsvarsbygg har gitt på Riksrevisjonens spørsmål, og de sier at det er det registrert en positiv utvikling i den generelle økonomiforvaltningen fra 2003 til 2004. Riksrevisjonen viser også til at Forsvarsbygg har skissert en rekke tiltak for å bedre rutiner ytterligere, og forutsetter at disse blir fulgt opp.

- Vi vil selvfølgelig følge opp nye tiltak og legge grunnlaget for at våre rutiner stadig forbedres, sier Frode Sjursen.

Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004 (Riksrevisjonen nettside)

Tekst: Hilde Barstad
Foto: Terje Skåre

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.