Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Heimevernet roser Forsvarsbygg

I rekordfart har Heimevernsstaben i samarbeid med Forsvarsbygg omsatt cirka 50 millioner kroner fra Heimevernets driftsbudsjett i nye distriktshovedkvarterer og skyte- og øvingsfasiliteter.

I august 2004 besluttet Generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold, at 50 millioner fra Heimevernets driftsbudsjett skulle nyttes til nødvendige EBA prosjekter i Heimevernet i 2005.

Grunnlaget for beslutningen var en erkjennelse av at investeringskapittelet for eiendom, bygg og anlegg (EBA) allerede var sprengt i perioden ’04-’08, og at dersom Stortingets innstilling om relokalisering av de 13 nye Heimvernsdistriktene skulle etterkommes i perioden, måtte finansieringen komme fra et annet sted.

Det var et stort behov for å oppgradere de bygningene man hadde valgt å etablere de nye distriktshovedkvarterene i. Tiden var knapp, men etter at det meste av planleggingen rundt Kvalitetsreformen var på plass, henvendte kaptein Pål-Steinar Karlsen seg til Forsvarsbygg (FB) med en ønskeliste fra Heimevernsstaben. I februar 2005 ble det arrangert et møte mellom Brovold og administrerende direktør i FB, Frode Sjursen. Snøballen begynte for alvor å rulle.

Image "9998_4296.jpg" without description

TAKKER: Generalinspektøren for Heimevernet Bernt Iver Ferdinand Brovold takker administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg for godt samarbeid. Øverst fra venstre: Kaptein Pål-Steinar Karlsen, prosjektleder Roar Grønli i Forsvarsbygg Utvikling. Rekke to fra venstre: Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg Utvikling, direktør Pål Benjaminsen i Forsvarsbygg Utleie og prosjektsjef Tormod Urdahl i Forsvarsbygg Utvikling Øst.

Unikt
- På et år gjennomførte vi 13 prosjekter sammen med Forsvarsbygg. Blant prosjektene var nytt distriktshovedkvarter for HV-14 på Drevja. Her ble første spadetak satt etter sommerferien i år, og distriktsstaben skal flytte inn før jul. Det har gått utrolig fort, ikke minst takket være Forsvarsbygg, sier Karlsen. Sjefen er også godt fornøyd, og mener han får et distriktshovedkvarter på Drevja som oppfyller alle krav til et moderne distriktshovedkvarter.

- Forsvarsbygg har vært dyktige, ryddige og ikke minst veldig effektive. Det var en absolutt forutsetning for omstillingen i Heimevernet at de strukturendringer som Stortinget hadde besluttet, skulle effektueres så tidlig i perioden som mulig. Ideen er at innsparte midler til husleie og drift, som følge av mindre og bedre tilpasset EBA, skal finansiere økt trening i 2006. Vi hadde ikke klart dette uten Forsvarsbyggs store innsats og de har sin del av æren for at omstillingen av Heimevernet har gått så bra. Jeg er særdeles godt fornøyd, sier han.

- Alle prosjektene har vært veldig viktige for Heimevernet, og blant dem er distriktshovedkvarteret på Drevja som etter min mening er som skreddersydd for en distriktsstab, fortsetter Brovold.

Fremtiden er lys
Også FB har satt pris på samarbeidet med Heimevernsstaben. Tormod Urdahl, prosjektsjef i Forsvarsbygg Utvikling Øst skryter av samarbeidet.
- Heimevernet har vært veldig klare og tydelige på hva de ville ha. De har også valgt noen nye og konstruktive veier for å få dette til, og ikke minst, de har klart å allokere midler til prosjektene. Samarbeidet har vært veldig positivt, sier han.

- Vi har et veldig godt samarbeid med Forsvarsbygg, noe som vil bli viktig fremover. Vi har fortsatt store utfordringer på EBA-siden (eiendom, bygg og anlegg), og med det klimaet for samarbeid vi har etablert mellom Forsvarsbygg og Heimeversstaben, ser fremtiden lys ut, avslutter Brovold.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.