Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hjerkinn skytefelt – tilbake til naturen

80 års bruk av Hjerkinn skyte- og øvingsfelt på Dovrefjell nærmer seg slutten. Forsvarsbygg er i gang med et omfattende arbeid med å tilbakeføre området til sivile formål. Prosjektet regnes som et av norgeshistoriens største satsinger i naturvernsammenheng.

Da Stortinget i 1999 vedtok å opprette skyte- og øvingsfeltet Regionfelt Østlandet (RØ) i Åmot kommune, ble det samtidig vedtatt å legge ned Hjerkinn skytefelt. Dette ble gjort som et ledd i en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell.

Image "9998_3913.jpg" without description

NEDLAGT: Demoleringsplass i Svånådalen.

Behandles i Stortinget
– Forsvarsbygg har, i samarbeid med kommunene Dovre og Lesja samt Fylkesmannen i Oppland, arbeidet etter et felles plan- og utredningsprogram om tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt. Dette har kuliminert med at Forsvarsbygg har utarbeidet et totalprosjektsdokument som nå er oversendt til behandling i Forsvarsdepartementet. Målet er at Stortinget i høst gir grønt lys for en oppstart av prosjektet i 2006, sier prosjektleder Odd-Erik Martinsen og prosjektsjef Tormod Urdahl i Forsvarsbygg Utvikling Øst.

Gjennomføring i to delprosjekter
Tilbakeføringsprosjektet er planlagt gjennomført i to delprosjekter: Tilbakeføring av eiendom, bygg og anlegg (EBA) og eksplosivrydding. Først må alle anleggsområder ryddes og klareres for eksplosivrester, noe som er en omfattende oppgave. Det vil bli satt i gang manuell rydding der personell går manngard i hele terrenget på 165 kvadratkilometer. Disse fjerner alt skrap og ufarlige ammunisjonsrester. Disse blir fulgt av kjøretøyer som samler opp avfall. Funn av eksplosiver blir merket for senere å bli tilintetgjort. Arbeidet er estimert å pågå i nærmer 15 år, med de første syv årene som den mest intensive fasen. Etter hvert som feltet klareres etter eksplosivrydding, vil bygg, veier og ulike anlegg bli fjernet fra terrenget. Det meste av disse arbeidene er planlagt avsluttet i 2012.

Image "9998_3898.jpg" without description

I NATUREN: Prosjektiler fra håndvåpen er hovedkilden til metallforurensning i Hjerkinn skytefelt.

Liten forurensning
I løpet av de 80 årene skytefeltet har vært i bruk har det blitt skutt omlag 1000 tonn med bly og kobber, noe som i mange tilfeller er stor kilde til vannforurensning. Men undersøkelse viser at forurensingssituasjonen er god.
– Kalkrikt jordsmonn samt gunstige nedbørsforhold har ført til at bly og kobber i liten grad har blitt ført ut i vassdragene. Vi ser relativt lite skader av Forsvarets bruk. Dovrefjell har også en god villreinsstamme. Denne stammen er estimert å kunne øke med 10 prosent ved nedbygging av Forsvarets infrastruktur, forteller Odd-Erik Martinsen.

Image "9998_3903.jpg" without description

KLARERING: Forsvarets ingeniører klarerer veg før anleggsarbeid.

Viktig lærdom
– I prosessen med arbeidet på Hjerkinn har vi i Forsvarsbygg lært mye om lang tids belastningen av skytefelt. Dette er kunnskaper som kan brukes i planleggingen av RØ og andre skytefelt. Vi har styrket kompetansen i forhold til både opprettelse og avvikling av skytefelt, sier Odd-Erik Martinsen, prosjektleder med ansvar for skyte- og øvingsfelt.

Etablert på 1920-tallet
Dovrefjell er Nord-Europas mest intakte høyfjellsøkosystem. Hjerkinn ligger på det høyeste punkt på E6 mellom Nordkapp og Roma. Hjerkinn skytefelt er totalt på 165 kvadratkilometer. Feltet ble etablert på 1920-tallet og har vært brukt som skyte- og øvingsfelt av hær- og luftavdelinger i Sør-Norge, av utenlandske avdelinger, av forsvarsindustrien og av tyskerne under 2. verdenskrig.

Tekst: Ivar A. Berge
Foto: Forsvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.